Reklam

Dışişleri Bakanlığına Destek Personeli Alımı

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca 8 Personel Alımı Yapılacaktır.

Reklam

Dışişleri Bakanlığına Destek Personeli Alımı Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 27. maddesi ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

 

Dışişleri Bakanlığına Destek Personeli Alımı için Meslek Dalları Nelerdir?  

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personel Alımı 

Dışişleri Bakanlığına Destek Personeli Alımı

ARANAN NİTELİKLER
a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B)
Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan
almış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
ç) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşıyor olmak,
d) Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
e) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

(Engelli) Destek Personeli (Hizmetli) Personel Alımı  

Dışişleri Bakanlığına Destek Personeli Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

ARANAN NİTELİKLER 

Reklam

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından EKPSS
P1(Ortaöğretim), EKPSS P2 (Ön Lisans) ya da EKPSS P3 (Lisans) puan türlerinin birinden puana sahip olmak

Destek Personeli (Hizmetli) Personel Alımı   

Dışişleri Bakanlığına Destek Personeli Alımı

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B)
Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan
almış olmak,
c) Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı Teknik Destek Meslek dalları Nedir?

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B)
Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 60 ve üzeri puan
almış olmak,
c) Teknik eğitim veren lise veya yükseköğretim kurumlarının (lisans/ön lisans) Elektrik, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik, İklimlendirme-Soğutma, Soğutma
Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma
Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak ya da bu alanlarda MEB onaylı
sertifikaya sahip olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Ocak 2022 – 14 Şubat 2022  

Dışişleri Bakanlığına Destek Personeli Alımı İçin SINAV KONULARI

Sözlü sınav soruları adayın başvuru yaptığı pozisyon/görev alanı ile ilgili konulardan oluşur.
VI- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI
Sözlü Giriş Sınavı 23-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adaylar
sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde
yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Reklam

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Başvurular, Ajansın https://ikbasvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon
için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Yükseköğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini
yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS veya EKPSS sonuç belgesi
c) (Engelli başvuruları için) Engellilik Durumunu gösteren sağlık raporu
ç) Destek Personeli (Hizmetli) unvanında görev alanı “teknik destek” olarak belirlenen pozisyonlara başvuracak adaylar
için belirlenen sertifikaların aslı veya onaylı örneği (ilanda belirtilen mezuniyet alanlarının birinden mezun olmayan
adaylar için)
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı
e) Adli Sicil Beyanı,
f) Yazılı özgeçmiş,
g) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf
Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru
koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup yapılan sıralama neticesinde sözlü
sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri 18 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup,
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sürekli/geçici engeli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav esnasında refakatçi desteği, özel araç/gereç kullanma vb.
taleplerini iletmeleri amacıyla, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması
gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir.
Söz konusu adaylar, yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
İlgili pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı
aday olmaması halinde, diğer pozisyonlardan alım yapılabilecektir.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan
veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (iletişim bilgisi, vb.)
değişiklik yapabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız. 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Memur İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız. 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*