Reklam

Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı

T.C. NATO Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Abu Dabi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımlar Yapılacaktır.

Reklam

Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Abu Dabi Büyükelçiliğine sekreter Alımı, T.C. NATO Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı, Duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

 Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı

1- T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

ÖNEMLİ: Sınav, Abu Dabi / Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olup adayların
pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.
T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli
sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
 ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3. Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş
olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek, (Adayların iyi derecede Arapça da
bilmeleri tercih sebebidir),
9. Bilgisayar kullanabilmek. (Adayların Word, Excel, Powerpoint başta olmak üzere bilgisayar
programlarını kullanabilmeleri tercih sebebidir).
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer
verilmelidir.),
2. Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer
Kapısı’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,
4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,
5. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Son olarak yurt
dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin
Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya”
bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),
6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge.
Sözkonusu belgelerden e-Devlet’ten temin edilemeyenlerin aday tarafından sisteme
yüklenmesi gerekmektedir.
 SINAV
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi
gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Yazılı eleme sınavı 31 Mayıs 2022 Salı günü saat 10:00’da, T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği’nin
Embassy’s Area, W59-02 /1, No:34, P.O.Box:3204, Abu Dabi-Birleşik Arap
Emirlikleri adresinde bulunan kançılaryasında yapılacaktır.
Yazılı Sınav Konuları:
Türkçeden İngilizce’ye çeviri (1 saat)
İngilizce’den Türkçeye çeviri (1 saat)
Türkçe kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)
B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı
Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 7 Haziran 2022 Salı günü saat
10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet
edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk
İnkılap Tarihi
Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

Reklam

BAŞVURU TARİHİ 

Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Başvurular 30 Nisan 2022 Cumartesi TSİ 10:00 ile 16 Mayıs 2022 Pazartesi TSİ 23:59
arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım sekmesinden
ve Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) adresinden alınacaktır.
Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı üzerinden yukarıda belirtilen tarihler
arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı
suretlerini en geç 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Abu Dabi
Büyükelçiliğine şahsen veya postayla iletmeleri de gerekmektedir. Postada meydana
gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı
üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde
işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Abu Dabi Büyükelçiliğine ulaştırmaları

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan
ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.
Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı üzerinden teyit
edebileceklerdir.
 SINAV YERİ
Yazılı Sınav: T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği, Embassy’s Area, W59-02 /1, No:34,
P.O.Box:3204, Abu Dhabi-UAE
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği, Embassy’s Area, W59-02 /1,
No:34, P.O.Box:3204, Abu Dhabi-UAE
(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava
katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)
Tel : +971 2 410 99 99 / 2 441 71 85
Fax : +971 2 410 99 05
E-mail: [email protected]

2- T.C. NATO Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?   

 Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, ÖNEMLİ: Sınav, Brüksel / Belçika’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.
T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde münhal bulunan 2 (iki) sözleşmeli sekreter pozisyonuna
sınavla personel alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş
olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (Fransızca da bilmek tercih sebebidir),
9. Bilgisayar kullanabilmek.
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer
verilmelidir.),
2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları
(Kariyer Kapısı Platformu’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,
4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki
okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim
Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında
“Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.),
5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Söz konusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer
Kapısı Platformu’na yüklenmesi gerekmektedir.
SINAV
Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi
gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı
Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Yazılı eleme sınavı 31 Mayıs Salı günü saat 09:30’da, Avenue des Arts, 36-38 1040 BruxellesBelgique adresinde bulunan T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği binasında yapılacaktır.
Yazılı Sınav Konuları:
Türkçeden İngilizceye çeviri (1 saat)
İngilizceden Türkçeye çeviri (1 saat)
Türkçe kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)
B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 7 Haziran Salı günü saat 10:00’da Avenue des
Arts, 36-38 1040 Bruxelles-Belgique adresinde bulunan T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği
binasında yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Reklam

Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk
İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı
 BAŞVURU TARİHİ
Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı, Başvurular 29 Nisan Cuma günü TSİ 10:00 ile 16 Mayıs Pazartesi günü TSİ 23:59 arasında e Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım sekmesinden ve
Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.
Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen
tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya
onaylı suretlerini en geç 19 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar T.C. NATO Daimi
Temsilciliğinin “Permanent Representation of Turkey to NATO, Boulevard Leopold III, 1110
Brussels/Belgium” adresine postayla veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:30-12:30
ve 14.00-17.00 saatleri arasında) elden ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana
gelebilecek gecikme ve kayıplardan Daimi Temsilciliğimiz sorumlu değildir.
Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz
şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. NATO Daimi Temsilciliğine
ulaştırmaları gerekmektedir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan
ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.
Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit
edebileceklerdir.

SINAV YERİ
Yazılı Sınav: T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği binası, Avenue des Arts, 36-38 1040
Bruxelles-Belgique
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği binası, Avenue des Arts,
36-38 1040 Bruxelles-Belgique
(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava
katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)
Tel : 00 32 2 707 68 05
Faks : 00 32 2 707 68 33
E-mail: [email protected]

T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı, İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

T.C. NATO Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı, İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*