Reklam

Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı

Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

I. GENEL BİLGİLER

(1) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve
Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile Dışişleri
Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında 6004 Sayılı Kanun uyarınca,
Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere “Sözleşmeli Dışişleri
Hukuk Uzmanı” pozisyonu için toplam 30 personel alınacaktır.
(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 17-18
Aralık 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(3) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı
Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar’da yer almaktadır.
(4) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak
(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve daha sonra
doğmuş olanlar),
c) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden
mezun olmak,
(2) Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanlığı sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı
kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri,
sınavların yapılacağı yabancı diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek
yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro
sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından
2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil
sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından
belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

(3) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı, Almanca ve Fransızca’dan sınava girecek adayların ayrıca İngilizce’den en az C
düzeyinde YDS/e-YDS puanı ibraz etmeleri gerekmektedir.

Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı

(4) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın
başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en
yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.
(5) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/eYDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS/e-YDS puanına
sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
(6) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Sözleşmeli Dışişleri Hukuk
Uzmanlığı giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
(7) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlığın
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek
adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
(8) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Sınava katılabilecek adaylara yönelik duyuruda, sınav programına ve sınavın
yapılacağı adres bilgilerine yer verilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Giriş sınavı başvuruları 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım
2022 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden
“Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı”
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda
yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Reklam

IV. SINAVIN AŞAMALARI

(1) Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
– Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında Türkçe görüş bildirme.
– Yukarıda sayılan hukuk alanlarında yabancı dilde hukuki görüş bildirme.
b) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir. Yazılı sınavın kendi
içinde birden fazla bölümden oluşması halinde, bu bölümlerin her birinden de en az 70
puan alınması gerekir.
c) Yazılı sınavda sözlük veya başka bir kaynaktan yararlanılamaz.
d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Kariyer Kapısı platformunda ve Bakanlık internet
sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile
bildirim yapılacaktır.
(2) Sözlü Sınav:
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
Sözlü sınav çerçevesinde adaylar Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki
bilgileri, muhakeme, kavrayış, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği
ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından
değerlendirilecektir.
b) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Kariyer Kapısı platformu ve
Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren
kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf
b) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi
gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:
➢ Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
➢ Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde
YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)
➢ Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde
YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

Reklam

➢ (Varsa) Sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına
eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin
sonuç belgesi
c) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer
Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
d) İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin
doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve
eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan
ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
e) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak
çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde
adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
f) Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı,  İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: [email protected]
Tel: (0 312) 292 10 00

Dış İşleri Bakanlığı 60 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*