Reklam

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alınacaktır

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı. Temizlik Görevlisi, Mühendis Alımı Yapılacaktır. 

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alınacaktır

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Alımı  

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

a) Ortaöğretim mezunu olmak. 

b) MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak.

c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

a) Ortaöğretim mezunu olmak.
b) MEB onaylı Kat Hizmetleri Personeli Geliştirme ve Uyum
Sertifikası ile Hijyen Belgesine sahip olmak.
c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

Reklam

Mühendis Personel Alımı   

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

 

a) Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve
Teknolojisi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Lisans
programlarının birinden mezun olmak
b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin
yönetimi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 2 yıl
tecrübeye sahip olduğunu belgelemek
c) 2020 yılı KPSS’den en az 70 puan almış olmak

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

1- Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliğinde çalıştırılmak üzere;

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS- P94 Lisans mezunları 2020 KPSS(P3) için sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.
6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
10- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile
belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
11- Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkotlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya kurumundan alacağı çalışma
süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
12- Adaylar sertifika için MEB onaylı belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.

 ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

1- Başvuru Formu ( https://www.dicle.edu.tr/duyurular/sozlesmeli-personel-alim-ilani-5090 sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3 – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 -Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS- P94 Lisans mezunları 2020 KPSS(P3) için sınavına girmiş olmak.
5 – Başvurulan unvanda istenilen MEB onaylı Kat Hizmetleri ve Hijyen Belgesi eklenmesi.
6- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belgesini eklenmesi.
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen
belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak
yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı,  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın; ortaöğretim mezunları 2020 KPSS- P94 puan
sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananlar ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları 5 ( beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl
adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı
takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü
içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Arşiv araştırması olumsuz gelenlerin atama işlemleri iptal edilecek olup, aranan şartları taşımadığı göreve başladıktan sonradan tespit edilenlerin
sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan
hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak
belirlenenler web https://www.dicle.edu.tr/duyurular/sozlesmeli-personel-alim-ilani-5090 sayfamızda yayımlanacaktır.

Reklam
Reklam

Adres : Dicle Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2981 5182-5136
İlk Başvuru Tarihi : 18.03.2022
Son Başvuru Tarihi : 27.03.2022 (saat 23:59’a kadar )  

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*