Reklam

Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı

Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Duyuruldu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak
çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek
2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda
belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular 23 Ağustos – 2 Eylül Arasında Yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Hemşire, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Lisans KPSS (P3)
 • a)Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
  b) Yoğun bakım ünitelerinde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
  c)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
  d) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır.

2-) Laborant, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Önlisans KPSS (P93)
 • a)Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  b)Alanında en az 1(bir) yıl süre ile deneyim sahibi olmak.
  c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d) Üniversitemiz Laboratuvarında görev yapacaktır.

3-) Ebe, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Lisans KPSS (P3)
 • a)Ebelik Lisans programından mezun olmak.
  b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır.

4-) Eczacı, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Lisans, KPSS şartı yoktur.
 • a)Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
  b) En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak.
  b) Üniversitemiz Hastanelerinde görev yapacaktır.

5-) Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri), Hakkında Nitelikler 

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Önlisans KPSS (P93)
 • a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans
  Programından mezun olmak
  b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
  c) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır.

6-) Diğer Sağlık Personeli (Eczane Teknikerliği), Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Önlisans KPSS (P93)
 • a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının
  birinden mezun olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır

7-) Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni), Hakkında Nitelikler 

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Lise KPSS (P94)
 • a) Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı-Anestezi
  Teknisyenliği dalından mezun olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır

😎 Veteriner Hekim, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Lisans KPSS (P3)
 • a) Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde görev yapacaktır.

9-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Lisans KPSS (P3) / KPSS (P93)
 • a) Lisans mezunu olmak. / Önlisans
  b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan
  silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu
  maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
  ç) 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
  rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmaması.
  (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az
  70-13=57 kg olmalıdır.)
  d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  e) )A/2 sürücü belgesine sahip olmak.
  f)2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev
  yapacaktır.
 • a) Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Önlisans mezunu olmak.
  b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan
  silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu
  maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
  ç) 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
  rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmaması.
  (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az
  70-13=57 kg olmalıdır.)
  d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  e) )A/2 sürücü belgesine sahip olmak.
  f)2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev
  yapacaktır.
 • a) Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Önlisans mezunu olmak.
  b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan
  silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun10 uncu
  maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
  ç) 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
  rakamı ile kilosu arasında farkın 15 ‘den fazla 13 den az olmaması.
  (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az
  70-13=57 kg olmalıdır.)
  d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 35 yaşından gün doldurmamış olmak.
  e) İnsansız Hava Aracı kullanımına ilişkin ilgili sertifikaya sahip olmak.
  f) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  g)Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev
  yapacaktır

10-) Tekniker, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Önlisans KPSS (P93)
 • a) Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları
  Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi önlisans
  programlarının birinden mezun olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde ve
  Üniversitemize bağlı tüm konferans salonunda görev yapacaktır.
  ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

11-) Teknisyen, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Lise KPSS (P94)
 • a)Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından
  mezun olmak.
  b) Alanında en az 3 yıl süreli tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.
  c) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  ç) Üniversitemiz 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde ve
  Üniversitemize bağlı tüm konferans salonunda görev yapacaktır.
  d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
 • a)Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
  alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c)Üniversitemiz Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünde, Sula
  Tesisat elamanı ve benzeri işlerde görev yapacaktır.
  ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
 • a)Ortaöğretim Kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı ve
  dallarından mezun olmak.
  b Mesleki yeterlilik belgesine (Kalfalık, Ustalık veya Usta Öğreticilik
  belgesi) sahip veya motor bakım servisinde çalışmış ve mesleki tecrübeye
  sahip olduğunu belgelemek.
  c) Her türlü benzin veya dizel yakıtı ile çalışan ağır vasıta araçların motor
  ayarını, bakım ve onarımını yapabilecek ve yetki dahilindeki arızaları
  giderebilecek mesleki yeterliliğe ve bilgiye sahip olmak.
  ç) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
  d)2020 KPSS’ye girmiş olmak.
  e) Üniversitemiz Taşıt İşletme Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.
  f) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

12-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Lisans / Ön Lisans
 • Ön Lisans KPSS (P93)
 • a)Dokumacılık ve El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, El Sanatları, El
  Basmacılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev
  yapacaktır.
  ç) Meb onaylı Aliminyum Kabartama, Meb onaylı Ebru sertifikalarına
  sahip olmak
  d) Meb onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak
  e) Alanından 2 yıl deneyim sahibi olmak

13-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • Lisans KPSS (P3)
 • a)Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
  ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
  Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
  Donanımı Ve Teknolojisi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans
  programların birinden mezunu olmak.
  b)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi
  konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 2 yıl tecrübeye sahip olduğunu
  belgelemek.
  c) 2020 yılı KPSS’den en az 70 puan almış olmak.
  ç) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.
  d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

14-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim KPSSP (P94)
 • a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
  b) MEB onaylı Kat Hizmetleri Personeli Geliştirme ve Uyum sertifikası
  ve MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
  c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde)
  alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve
  taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır.
  ç)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d)Rektörlüğümüze bağlı Konukevi birimlerinde görev yapacaktır.
  e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
 • a)Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
  b) MEB onaylı Kat Hizmetleri Personeli Geliştirme ve Uyum sertifikası
  ve MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak .
  c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde)
  alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve
  taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır
  ç)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d)Rektörlüğümüze bağlı Konukevi birimlerinde görev yapacaktır.
  e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
 • a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
  b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
  c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde)
  alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma
  gibi işlerde çalıştırılacaktır.
  ç)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.
  e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
  b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
  c)Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde)
  alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma
  gibi işlerde çalıştırılacaktır.
  ç)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.
  e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma
tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
3-Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020
KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.
6-Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak.
7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih
edilenler başvuruda bulunamazlar.
9-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

II – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)
6-  Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Belirtilen pozisyonlarda deneyim belgesi isteniliyor ise e-devletten alacakları barkotlu SGK hizmet
dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça
belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.
7-Başvurulan unvanda istenilen Sertifikaların eklenmesi.
8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy
ve kilo ölçümü belgesi.
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz
ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru
yapılacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin
http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye
aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans
mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS (P94) puan
sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki) katı kadar yedek
aday belirlenecektir. Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı,
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı,
Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi
duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar
sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların http://www.dicle.edu.tr/ adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları
için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda
bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi
yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır.
Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

ADRES :
Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2320- 5182-5136
İlk başvuru Tarihi : 23.08.2022
Son Başvuru Tarihi : 02.09.2022 (saat 23:59’kadar )

Reklam

 

Dicle Üniversitesi 58 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*