Reklam

Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı

Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Detaylar İlgili Yazımızda.

Reklam

Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak
çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek
2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Meslek Dalları Nelerdir?

 • Hemşire,
 • Röntgen Teknisyeni,
 • Eczacı,
 • Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı),
 • Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri),
 • Sağlık Teknikeri (Tıbbı Görüntüleme),
 • Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter),
 • Diğer Sağlık Personeli (Tıbbı Görüntüleme),
 • Büro Personeli,
 • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi),
 • Destek Personeli (Şoför ),

Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Hemşire, Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • KPSS P3
 • a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
  b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
  c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir

2-) Röntgen Teknisyeni, Hakkında Nitelikler

 • Ön lisans
 • KPSS P3
 • a)Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı,  Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
  b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

3-) Eczacı, Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • KPSS şartı yoktur.
 • a)Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
  b) En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak.
  c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

4-) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı), Hakkında Nitelikler

 • Ön lisans
 • KPSS P93
 • a)Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
  b)2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

5-) Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri), Hakkında Nitelikler

 • Ön lisans
 • KPSS P93
 • a) Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun
  olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak
  c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

6-) Sağlık Teknikeri (Tıbbı Görüntüleme), Hakkında Nitelikler

 • Ön lisans
 • KPSS P93
 • a)Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı,  Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

7-) Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter), Hakkında Nitelikler

 • Ön lisans
 • KPSS P93
 • a) Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
  b)Meb onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
  c) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
 • a) Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
  b) MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
  c) Bir devlet üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde en az 1(bir) yıl çalışmış olmak.
  c) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

😎 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbı Görüntüleme), Hakkında Nitelikler

 • Ön lisans
 • KPSS P93
 • a)Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
  b) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak
  c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir

9-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • lisans / Önlisans
 • KPSS P93
 • a) Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol
  Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve
  Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans
  programlarının birinden mezun olmak
  b) Network Donanım Teknik Destek ve Yazılım Bakım sertifika, Hastane Bilgi
  Yönetimi Sistemi sertifika ve Pacs sertifika almış olmak.
  c) Bir devlet üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde en az 1(bir) yıl çalışmış olmak.
  d) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  e)Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacaktır.
 • a) Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
  Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici
  Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  b) MEB onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.
  c) 2020 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d)Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacaktır.

10-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • KPSS (P94 )
 • a) Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
  b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
  c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların
  temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama işlerini yapacak
  c)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  d) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.
 • a)Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
  b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
 • c)Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı,  Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların
  temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama işlerini yapacak
  d)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
  e) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.

11-) Destek Personeli (Şoför), Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • KPSS (P94 )
 • a) Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
  b) Kazıyıcı, yükleyici gibi iş makinesi kullanabilmek için G sınıfı ehliyete sahip olmak.
  c)E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
  17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak
  2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
  d)Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş
  Psikoteknik raporu belgesine sahip olmak.
  e) Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Beko Loader (Lastik Tekerlekli) İş Makinesi kullanma yetki belgesine sahip olmak.
  f) Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
  g) 2020 yılı KPSS’ye girmiş olmak.
  h)Üniversitemiz Taşıt İşletme Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır
 • a)Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı,  Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
  b) Traktör kullanabilmek için F sınıfı ehliyete sahip olmak.
  g) 2020 yılı KPSS’ye girmiş olmak.
  h)Üniversitemiz Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma
tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

 

DESTEK PERSONELİNİN GÖREV TANIMI

Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı
sulama ve budama işlerinde çalıştırılacaktır.

Reklam

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
3-Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020
KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.
6-Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak.
7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih
edilenler başvuruda bulunamazlar.
9-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
12-Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olanlar için yapılan alıma başvuruda
bulunanlar çekim, rapor okuma vb. yapacaklardır.
13-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
12-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

II – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.(ön ve arka yüz)
3-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS
(P94) puan türü sınav sonuç belgesi.
5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)
6-Yalnız DS 02 ve BÜR 01 bölümlerinden kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş
ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmekte olup, diğer bölümlerde deneyim belgesi isteniliyor ise edevletten alacakları barkodlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı
çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.
7-Başvurulan unvanda istenilen sertifikaların eklenmesi.
8-Ehliyet Belgesi

 

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz
ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru
yapılacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren Üniversitemizin
http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye
aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans
mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS (P94) puan
sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday
belirlenecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi
duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar
sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları
için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda
bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi
yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır.
Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES : Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2320-5182-5136
İlk başvuru Tarihi : 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi : 25.07.2022 (saat 23:59’kadar )

 

Dicle Üniversitesi 41 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*