Reklam

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alımı

Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyona 53 sayıda personel alınacaktır

Reklam

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alımı  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı 53 Sözleşmeli Personel Alımı  Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere 53 kamu personel Alımı Yapılacaktır.

 

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alımı

Sanatsal Yardımcı Eleman (Büro Personeli) Alımı

 1. Yükseköğretim Kurumlarından Lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 3. Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Grafiker) Alımı

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarım bölümünden mezun olmak,
 2. Adobe programlarına hakim olmak, en az Adobe Photoshop, Adobe İllustrator, Adobe indesign, Adobe Acrobat programlarını kullanabilmek, Tasarım hazırlama planlama ve baskı sürecini takip edebilmek,
 3. Tercihen en az 2 yıl tecrübesi olduğunu belgelendirmek veya yaptığı işlerden ömek getirebilmek,
 4. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 5. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Programcı) Alımı

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden (Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme) mezun olmak,
 2. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 3. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Web Tasarımcı) Alımı

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Web Tasarımı ile ilgili bölümlerinden (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) mezun olmak,
 2. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 3. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Dramaturg Alımı

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren dramatik yazarlık ve dramaturji bölümünden mezun olmak,
 2. Yabancı dil sınavından (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça dillerinden en az birisinden C seviyesinde puan almak, (Birden fazla dil tercih sebebidir)
 3. Yukarıdaki dillerden Türkçeye, Türkçeden de yazılı ve sözlü çeviri yapabilmek,
 4. Bilgisayar kullanabilmek (Word ve Excel programlarını bilmek)
 5. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda yerel ve evrensel kültüre sahip olmak,
 6. Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Amiri Alımı

 1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren, Sahne Sanatları ve Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,
 2. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 3. Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Konduvit Alımı

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,
 2. Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,
 3. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 4. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Suflör-Suflöz Alımı

 1. Yükseköğretim Kurumlarından Lisans düzeyinde mezun olup, MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalarından en az birisine sahip olmak,
 2. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 3. Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Işıkçısı Alımı

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,
 2. Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,
 3. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 4. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Makinisti Alımı

 1. Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu olmak,
 2. Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
 3. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 4. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Mekanikçisi Alımı

 1. Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Makine, Mekatronik bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,
 2. Tercihen deneyimli olmak,
 3. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 4. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Kadın Terzi  Alımı (Sadece kadın adaylar başvurabilir)

 1. Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,
 2. Tercihen deneyim sahibi olmak,
 3. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 4. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Erkek Terzi Alımı (Sadece erkek adaylar başvurabilir)

 1. Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,
 2. Tercihen deneyim sahibi olmak,
 3. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 4. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Aksesuarcı Alımı

 1. Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu olmak,
 2. Fiziki yapıları sağlam, ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
 3. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularında genel kültüre sahip olmak,
 4. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Kuru Temizlemeci Alımı

 1. En az lise mezunu olmak,
 2. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan ustalık veya kalfalık belgelerinden en az birine sahip olmak,
 3. Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
 4. Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak .

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alım Şarlar Nelerdir? 

GENEL ŞARTLAR:

I- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alım BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ NEDİR?

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  adresinde VEYA http://www.devtiyatro.gov.tr/  Veya http://www.devtiyatro.gov.tr/DevletTiyatro/tr/IcerikDetay/370?a=personel-alimi-hakkinda-duyuru 07/03/2022-21/03/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Reklam
Reklam

Adayların, son başvuru tarihi olan 21/03/2022 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adaylar, sınav başvurusunda hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar I il ve I pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır

Reklam

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alımı İÇİN BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR? 

1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş.
2-Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki branşlar için istenilen öğrenim belgesi,
sertifika ve denklik belgelerinden gerekli olanlar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

1- Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olup, adaylar sınava katılım
durumlarını, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden
görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak
başvuru yapan adaylar, sözlü/mülakat ve uygulamalı sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alımı için SINAV YERİ 

Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/Ankara adresinde bulunan
Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve Atölyelerde yapılacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 SINAV TARİHİ VE SAATİ 
Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine
gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde
hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan
sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra açılan “Aday
Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel Alımı BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

 1. Gulli says:

  Merhaba
  Büro personeli tüm lisans mezunları için gecerli olması garip geldi. 10 bin kişi başvurursa nasıl olacak. Ve ayrıca sanat yardımcı eleman büro personeli ne iş yapar. Lisans mezunu birine bilet sattirmazlar diye düşünüyorum.

  • Admin says:

   bilet satışıyla alakası yok. evrak işleri verirler. devlet Devlet Tiyatroları sizler yeter.ki işbaşı yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*