Reklam

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Bünyesine Avukat Alımı Yapacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı, Yapılacaktır.

Başvuru Yapmak İçin https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/Detay/6360

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere
aşağıda il ve sayıları belirtilen 26 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih
ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde
Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

1) GENEL ŞARTLAR

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı,  Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki
genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2) ÖZEL ŞARTLAR

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı, Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı
bölümünden mezun olmak.
2. Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı,  Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.
3. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan
türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR (26): Aydın (1), Artvin
(3), Erzurum (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (2), Kastamonu (2), Kars (3), Mardin/Dargeçit (3),
Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (3), Trabzon (1), Van (4).

3) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ

1.Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı, Başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayacak başlayıp, 28 Temmuz
2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2. Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet
sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden
başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4.Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı,  Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

Reklam

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı,  Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi
bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puanları esas alınmak suretiyle en yüksek
puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
2. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday
belirlenecektir.
3. İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve 4 katı kadar yedek aday listesi 3
Ağustos 2022 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
4. Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı,  Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

5) DİĞER HUSUSLAR

1. Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı,  Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
3. Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı,  Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih
ettikleri İl ve/veya İlçeye yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Avukat Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*