Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Alım Sınavı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; 5 Müfettiş Yardımcısı Alacağını Duyurdu !

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 8. kadro dereceli
(genel idare hizmetleri sınıfına dahil) 5 (beş) müfettiş yardımcısı alınacağı açıklandı.

tablo1

GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

– Yukarıda bulunan tabloda, belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak
– ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan KPSS’de (Kamu Personeli Seçme Sınavı) yukarıdaki tabloda puan
türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak
– Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
– Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının 1. (birinci) günü itibarı ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
(01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir)
– Daha evvel DHMİ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak
– Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye
elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya özrü bulunmamak
– Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak

SINAV BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİ:

Giriş Sınavı için başvurular; 25.10.2021 – 07.11.2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (07.11.2021
günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme
eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER:

– CV (Özgeçmiş) / Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesi

GİRİŞ SINAVININ YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI:

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak 2 (iki) aşamadan oluşacak olup yazılı sınav; 4 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da
yapılacaktır. Başvuru yapan adayların; KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, her bir grup için
alınacak personel sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla
aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir. Yazılı Sınav çoktan seçmeli ve iki oturum şeklinde yapılacaktır.
1. (Birinci) oturum alan bilgisinden, 2. (ikinci) oturum genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular ile yabancı dil
(İngilizce) bilgisinden oluşacaktır. İkinci oturum tüm gruplar için ortak olarak yapılacaktır.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.