Reklam

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

Reklam

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Yapılacaktır. .Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Başvurular elektronik ortamda 11 – 20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır, 

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Başkanlığımız Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 44 adet personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR 

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen boş pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. SÖZLÜ VE MESLEKİ UYGULAMA SINAVI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI, ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR A) MÜHENDİS (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) 

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (1) İl: Ankara (1) Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

Reklam

3- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. B) MÜHENDİS Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Yapılabilecek Kontenjan : (6) İl: Ankara (5), İstanbul (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ve Yazılım geliştirme bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. C) MÜTERCİM-TERCÜMAN (İNGİLİZCE) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (2) İl: Ankara (1), İstanbul (1)

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Başvuracaklarda aranacak şartlar: 1- Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

5- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavında (YDS) başvuru yapılan pozisyona ilişkin en az (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,

5- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir

Reklam

Ç) MÜTERCİM-TERCÜMAN (FRANSIZCA) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (2) İl: İstanbul (2)

Başvuracaklarda aranacak şartlar: 1- Fakültelerin Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavında (YDS) başvuru yapılan pozisyona ilişkin en az (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,

4- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

D) MÜTERCİM-TERCÜMAN (ARAPÇA) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (1) İl: İstanbul (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar: 1- Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavında (YDS) başvuru yapılan pozisyona ilişkin en az (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,

4- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

E) DİĞER TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ (GRAFİKER)

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (1) İl: İstanbul (1) Başvuracaklarda aranacak şartlar: 1- Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

RESTORATÖR F) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (14) İl: Ankara (4), İstanbul (10)

Başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Meslek Yüksek Okullarının Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Mimari Restorasyon ve Eser Koruma bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

Reklam

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

G) TEKNİKER (FOTOĞRAFÇI) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (3) İl: Ankara (3)

Başvuracaklarda aranacak şartlar: 1- Meslek Yüksek Okullarının Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.) Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı,

3- Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

Ğ) TEKNİKER (MATBAACI) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (1) İl: Ankara (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar: 1- Meslek Yüksek Okullarının Matbaacılık ve Matbaacılık ve Baskı Teknikleri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

H) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI): Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 adet sözleşmeli erkek personel alınacaktır.  Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (13) İl: Ankara (3), İstanbul (10)

Başvuracaklarda aranacak şartlar: 1- Meslek Yüksek Okullarının Ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

4- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

5- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

6- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim mezunu olmaları gerekir.

 BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1.Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Başvurular elektronik ortamda 11 – 20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır, 2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

4. Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı,

4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ 

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar; a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı d) Genel yetenek ve genel kültürü e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı Konularında; sınav komisyonu tarafından değerlendirileceklerdir. Mütercim-Tercüman ve Restoratör pozisyonları için Mesleki Uyg ma Sınavı yapılacaktır. Adayların sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puan giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü ve Mesleki Uygulama sınavında başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

5. DİĞER HUSUSLAR 

1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 2- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir. 3- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır. 4- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra https://www.devletarsivleri.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

1. Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Başkanlığımızın https://www.devletarsivleri.gov.tr/ internet adresinden ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı ilanda belirtilen boş pozisyon sayısı kadar başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.

3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca Sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

4. Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Devlet Arşivleri Başkanlığı Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170 Yenimahalle/Ankara adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 5 iş günü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. İlanen duyurulur. Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı,

8. SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET 

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*