Destek Personeli Alımları İş İlanı Açıklandı

Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerde Çalıştırılmak Üzere Farklı Mesleklerden Toplam 77 Adet Personel Alınacak

Destek personeli alımları yapılacağı açıklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek (ettirilmek) üzere; farklı meslek
unvanlarından (temizlik, basit bakım, ısıtma, çöp toplama, hasta ve yaşlı hizmetleri alanı engelli bakımı, hasta
bakımı ve yaşlı bakımı alanlarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık
bakım teknisyenliği dalları) 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak sureti ile yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın toplam 77 (yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personelleri alınacak.

Destek personeli alımları unvan, kadro sayısı, çalıştırılacağı birim (bölüm) ve adaylarda aranan özelliklerin detaylı
bilgileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

destek personeli alımları

DESTEK PERSONELLERİ ALIMLARINDA ARANAN GENEL KOŞULLAR

– Destek hizmetleri alanında başvuru yapacak olan adaylarda öğrenimleri ile ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilmiş olan genel şartlar aranacaktır:
– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Başvuruda bulunacak erkek adayların askerlik durumları itibari ile askerlik ile ilişiği bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelinmiş ise askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş ya da yedek sınıfa
geçirilmiş olma durumları aranacaktır.
– Mesleğini, görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık (vücut veya akıl) probleminin bulunmaması
– KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevlerine iadesi reddedilmiş olan adaylar başvuruda bulunamazlar
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık ya da emeklilik aylığı almıyor olmak
– 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (P94) sonuç belgesine sahip olmak
– Başvurulan pozisyona alınması bakımından gerekli olan özelliklerden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” durumlarında (hallerinde) hizmet
sözleşmeleri kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir
– Farklı meslek unvanlarından personel alımları başvurularında tercih edilecek olan meslek unvanının karşısında aranan
şartları (özellikleri) taşıyor olmak ve bunları belgelendirmek
– Vardiyalı (Nöbet usulü) sistemde çalışmasına herhangi bir engeli olmamak
– Sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi durumunda kurumları tarafınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmediği sürece kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

destek personeli alımları

DESTEK PERSONELİ ALIMLARI BAŞVURULAR NEREYE, NASIL YAPILACAK? YERLEŞTİRME SONUÇLARININ NE ŞEKİLDE DUYURULACAK?

Başvurular; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içerisinde e-Devlet üzerinden “Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da Kariyer Kapısı internet adresi
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilecektir.
Şahsen başvuru şekli kesinlikle kabul edilmeyecek olup, posta, fax ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar da
kabul görmeyecektir. Adayların ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvuru yapma hakları bulunmaktadır.
Gerçeğe aykırı şekilde belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmaz, atama
işlemleri yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Başvuran adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda; mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit
olması durumunda doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.