Destek Personeli Alımı Üniversiteye Yapılacaktır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alımları Yapılacak

Destek Personeli Alımı Üniversiteye  Yapılacaktır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2. maddenin
(B) fıkrası gereğince; üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, “Yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın,
aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak sureti ile aşağıda yer alan pozisyonlara
toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Destek Personeli Alımı Üniversiteye

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Destek Personeli Alımı Üniversiteye Adayların bilmesi gereken maddeler.

1) Başvuracak olan adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilmiş olan
aşağıdaki genel şartlar aranmaktadır:
a) T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
2) Çeşitli KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından dolayı mahkum olmamak
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak
5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak
6) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
8) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu ön lisans
mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır
9) Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.nevsehir.edu.tr üzerinden temin edilecek başvuru formu, başvuru
dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz İdari ve Mali Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile
ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen
gecikmelerden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlu değildir

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

– Başvuru Formu (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir)
– Başvuru Dilekçesi (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir)
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi + SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
– Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
– Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
– 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
– 1 (Bir) Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 “altı” ay içerisinde çekilmiş olacak)
– Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)

İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA DETAYLAR

Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2000 Evler Mh Zübeyde Hanım Cd / Nevşehir
İrtibat Telefonu: 0384 228 10 00 – 10316 – 10322

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.