Reklam

Darphane 85 Sürekli İşçi Alımı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 85 Sürekli İşçi Alımı

Reklam

Darphane 85 Sürekli İşçi Alımı Faklı Meslek Dallarında Darphane 85 Sürekli İşçi Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.….Başvurular 16/01/2023–20/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

 

Darphane 85 Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Neledir?

 

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI

 

AÇIKLAMALAR

 

 1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 meslek için 85 kamu işçisi alımı yapılacaktır.
 2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul
 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile
 5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil

 

 

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yönetmelik Kapsamında KPSS’ ye Tabi Alımlar Aşçı

Açık pozisyon sayısı                         4

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıfsız İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               Önlisans mezunu olmak. (Aşçılık veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim                                            2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

İkamet Şartı                                       İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

 

Kimya Laboratuvarı Görevlisi

Açık pozisyon sayısı                         2

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               Önlisans mezunu olmak.(Kimya Teknolojisi veya Laboratuvar bölümlerinden mezun olmak.)

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

 

 

Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar Matbaa İşçisi

Açık pozisyon sayısı                         19

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim                                            1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

Baskıcı (Plastik) İşçisi

Açık pozisyon sayısı                         20

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim                                            T.C kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile

belgelemek veya akıllı kart teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmak.

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

 

 

Üniversal Torna Tezgâhı Operatörü

Açık pozisyon sayısı                         2

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Torna, Tesviye, Makine ve Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarımı bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

 

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

Açık pozisyon sayısı                         2

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Makine, Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarımı bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

 

 

Hadde İşçisi

Açık pozisyon sayısı                         3

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

 

Metal Pres Makinesi Operatörü

Açık pozisyon sayısı                         11

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri veya Metal Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

 

 

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

Açık pozisyon sayısı                         1

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıfsız İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim                                            2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

İkamet Şartı                                       İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

Aşçı Yardımcısı

Açık pozisyon sayısı                         4

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıfsız İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Aşçılık veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim                                            2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

İkamet Şartı                                       İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

 

 

Bulaşıkçı

Açık pozisyon sayısı                         5

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Vasıfsız İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

İkamet Şartı                                       İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

 

Temizlik Görevlisi

Açık pozisyon sayısı                         6

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Sürekli İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler                              Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli

çalışan.

İkamet Şartı                                       İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri/Güvenlik Görevlisi Silahlı

Açık pozisyon sayısı                         6

İş Alanı/Kadro                                   Darphane/Sürekli İşçi

Çalışma Yeri                                      İstanbul

Öğrenim Durumu                               En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu                                       İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Deneyim                                            2 yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile belgelemek.

Askerlik Durumu                               Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

İkamet Şartı                                       İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

 

 

 

Aranan Özellikler

 • Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü

mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi

itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)

 

 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile

 

 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul

 

 

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

 • Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 016.2023 – 20.01.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

  İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

  Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak Darphane  Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 16/01/2023–20/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.  

 • Darphane 85 Sürekli İşçi Alımı

 

 

 

NOTER KURA İŞLEMLERİ

 • İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup, teslim tarihi https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan belgelerin teslimi ve kura öncesinde kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday
 • Noter kura çekimi 02.2023 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
 • Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
 • Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

İlanen duyurulur. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Başvuru Kılavuzuna BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*