Reklam

Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı

Üniversitemiz Özel Bütçeden karşılanmak üzere 99 (doksandokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 99 (doksandokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.  * Başvuru işlemleri 20/07/2022 – 03/08/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir

Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı

Reklam

Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı

Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. GENEL ŞARTLAR
* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
* Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
* Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
* Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan
almış olmak, Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50
puan almış olmak, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50
puan almış olmak.
** GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının
Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav
yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

* Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı, On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
* Nüfus kayıt örneği (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare
kodlu belge) )
* Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme
yüklemek zorundadırlar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

* Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı, Başvuru işlemleri 20/07/2022 – 03/08/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir Adayların https://www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları
sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Başvuru işlemleri 20/07/2022 – 03/08/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir
* Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı,Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar
ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak
suretiyle (Gemi Adamı Unvanı Hariç) başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/
adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan
sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl
kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile
çağırılacaktır.
* Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı, Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş
günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi
Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı, *Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Reklam

Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı, İLETİŞİM
Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 60 84 – 2336 – 2688 

Çukurova Üniversitesine 99 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*