Reklam

ÇSGB 125 Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacaktır

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile 125 beş çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Reklam

ÇSGB 125 Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Uzman Yardımcısı Alacağını Kamuya Duyurdu

ÇSGB 125 Uzman Yardımcısı Alımı için meslek Dalları Nelerdir

ÇSGB 125 Uzman Yardımcısı Alımı

ÇSGB 125 Uzman Yardımcısı Alımı

-Giriş Sınavına Katılma Şartları 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara
sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda
belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.
4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

-Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Advertisement. Scroll to continue reading.

1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.
2- Eğitim dilinin Arapça olduğuna ilişkin öğrenim kurumlarından alınacak belge (İlgili gruba başvuracak adaylar için).
3- Yabancı dil belgesi (Tabloda yabancı dil sınav puanı belirtilen gruplara başvuracak adaylar için).
4- Özgeçmiş.

Başvuru Tarihi ve Yeri:

1- Adaylar başvurularını 12 Ekim (10:00)-7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında E Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
– Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden giriş yaparak, e-Devlet
üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak
gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler
Bakanlık internet adresinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve Kariyer Kapısı Platformunda
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
2020 veya 2021 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan
başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama
yapılacak kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü
sınava çağırılacaktır.

-Sınav Tarihi ve Yeri:

Reklam

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık
resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Şekli ve Konuları: 

Reklam

1- Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacaktır.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.
2- Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü
sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
3- Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle
her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da
yedek aday tespit edilecektir.
4- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında
https://www.csgb.gov.tr/duyurular ve Kariyer Kapısı İşe Alım platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

ÇSGB 125 Uzman Yardımcısı Alımı için Yapılması Gereken Diğer Hususlar

1- Bakanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlık resmi internet sayfasında
https://www.csgb.gov.tr/duyurular  Kariyer Kapısı İşe Alım platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile
Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
4- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda
bulunabileceklerdir.
5- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Bakanlık
tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz
edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak için Tıklayınız…

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*