Reklam

ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Programcı Çözümleyici Alımı

Reklam

ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Sözleşmeli personel alımı, 5 programcı ve 2 çözümleyici alınacaktır. 

ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU ŞARTLARI
A- Genel Şartlar
1- ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış
olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından
bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye sahip olmak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre
sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
2
etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede sınava
katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava katılamayacaklardır. 

B- 1. Grup (4 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar 

1-ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı,  Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
2- C# veya Java programlama dili ile yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
3- HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript konularında bilgi sahibi olmak,
4- Web servisler konusunda bilgi sahibi olmak,
5- Temel seviyede veri tabanı bilgisine sahibi olmak. 

C- 2. Grup (1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar 

1- ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik,
Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon
Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup bilgisayar
programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelemek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar Programcılığı sertifikasına sahip olmak,
2- Sistem ve Network korelasyonları (SIEM), Veri Sınıflandırması ve Verinin Korunması (DLP),
IPS/IDS Koruma Sistemleri, Antivirüs/Antispam, Malware, Zeroday, Exploit, DOS/DDOS
Atakları konularında bilgi sahibi olmak,
3- Microsoft ve Linux sunucu işletim sistemi güvenliği, sızma ve stres testleri, şifreleme, saldırı
önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,
4- ISO/IEC 27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
5- Kamu veya özel sektördeki bilgi işlem merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. 

Ç- 3. Grup (1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar 

1- ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik,
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon
Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Elektronik Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2- En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
3- Kamu veya özel sektördeki bilgi işlem merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,
4- Active Directory, DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
5- Microsoft İşletim Sistemleri ve servisleri ile etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
6- Sanallaştırma platformları hakkında bilgi sahibi olmak,
7- Microsoft SCOM 2012 ve SCCM 2012 ve üstü sistemlerin kurulum konfigürasyon ve sorun
giderme konularında bilgi sahibi olmak,
3
8- Microsoft Exchange 2016 konusunda bilgi sahibi olmak,
9- Yedekleme sistemleri ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
10- Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi
olmak. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

D- 4. Grup (1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar 

1- ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik,
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon
Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Elektronik Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2- En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
3- Ağ Mimarileri, Data Center Mimarileri, Ağ Yönetimi, Ağ İzleme ve Raporlama Sistemleri, Yerel
Alan Ağı (LAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (Wireless LAN), Geniş Alan Ağı (WAN)
protokolleri, Sanal Özel Ağ (VPN), SD WAN, DHCP, DNS, Proxy, Bant Genişliği Yönetimi
(QOS), Voice Over IP (VoIP), Ağ Erişim Kontrol Sistemleri (NAC), Yük Dengeleyici (Load
Balancer), Güvenlik Duvarı (Firewall) konularında bilgi sahibi olmak,
4- Kamu veya özel sektördeki bilgi işlem merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. 

Reklam

ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR 

1- Adaylar başvurularını 28/03/2022 – 06/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler
Bakanlığımız internet adresinde (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.
3- Sözlü sınava, atama yapılacak pozisyon sayısının 3 (üç) katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri
taşıyan adaylardan KPSSP3 puan türünde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama
yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu
adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
4- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi
internet sayfasında (https://www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
5- ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı, Adaylar başvuru sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 (beş) iş günü içinde başvuru sonuçları
hakkında komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilir.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÇSG Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*