Reklam

ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 sonuçlarına göre 88 Çevre Mühendisi Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu. 88 Çevre Mühendisi Alımı Yapılacağı Açıklandı. Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu. Şartlar Nelerdir?   

ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu

 

1. GENEL AÇIKLAMA
1.1. ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18/09/2022 tarihinde
yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim
ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerdeki sınır kapılarında
istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı aracılığıyla sözleşmeli çevre mühendisi
alınacaktır.
1.2. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere Başvuruda bulunacakları Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir  tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (https://personeldb.csb.gov.tr/ ilan edilecektir. Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   
1.3. ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
tarafından herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
1.4. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
2.1.1 İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin
(A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair
Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği
bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı
olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda
bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme
bağlanmıştır.
ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç
dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde
uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular”
ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.
2.1.2 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve
işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar”ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda
belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi
atamaları yapılmayacaktır. Ancak, 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu
kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli mühendis pozisyonunda istihdam edilenlerin bu
kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde Bakanlık
tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.3 Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında,
üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi
Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.4 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri
yapılmış olsa dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.5 Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları
yapılacaktır)
2.1.6 Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu Adayların genel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları
gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.
2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
a. Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
b. Sağlık bakımından mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
c. Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
d. KPSS’ye girmiş ve 2022-KPSS Lisans sonuçlarına göre KPSS P3 puanı almış olmak. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÇŞB Sözleşmeli 88 Çevre Mühendisi Alımı Duyuruldu

Reklam
Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*