Reklam

Çorum İskilip Belediyesine Memur Alımı

Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır

Reklam

Çorum İskilip Belediyesine Memur Alımı Açıklandı. Şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır 

Çorum İskilip Belediyesine Memur Alımı içim Meslek Dalları Nelerdir?  

Çorum İskilip Belediyesine Memur Alımı

1-V.H.K.İ. Alımı Kadın/ Erkek 

ARANAN NİTELİKLER NELERDİR? 

Reklam

Lisans düzeyinde eğitim
veren Fakültelerin İşletme,
İktisat veya Kamu Yönetimi
programlarının birinden
mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar sertifikasına sahip
olmak veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek

Herhangi bir ortaöğretim
kurumundan (lise veya dengi
okul) mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar sertifikasına sahip
olmak veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek.

2- ŞOFÖR Alımı Kadın/Erkek 

ARANAN NİTELİKLER NELERDİR? 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Herhangi bir ortaöğretim
kurumunun (lise veya dengi
okul) mezun olmak.
En az D sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak

Reklam

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Çorum İskilip Belediyesine Memur Alımı içinBAŞVURU GENEL ŞARTLARI Nelerdir?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
d) V.H.K.İ. kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun
olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR? 

Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından https://www.iskilip.bel.tr/kvkk/basvuru-formu/  

veya https://www.iskilip.bel.tr/
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu
bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 04.04.2022-06.04.2022 (mesai günlerinde saat
09.30-16.30 arasında);
a) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine yapabileceklerdir,
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile İskilip Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No: 2/4 İskilip/ÇORUM adresine gönderebileceklerdir.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır

Reklam

Çorum İskilip Belediyesine Memur Alımı  İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*