Reklam

Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 207 Temizlik Personeli sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.

Reklam

Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alımı, Başvurular Başladı. 207 Temizlik Personeli Alımı, Devlet Memurları,  Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek 207  sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında

Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alım, İllere Göre Dağılımı ve Aranan Nitelikler  

Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alımı

Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alımı, ADAYLARIN DİKKATİNE:

Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli pozisyonların
koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli pozisyonlardan tercih
yapmamaları son derece önemlidir.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli
pozisyonları, kontenjanları, bunlar için aranan nitelikler ile başvurma genel ve özel şartlarını
kapsamaktadır.
1.2 Adayların, bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihinde yapılmış
olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS
puanını almış olmaları gerekmektedir.
1.3 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı kullanılacaktır.
Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen
öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma
almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir
1.4 Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgili programdan
mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda
bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
2.2 Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun
olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre
uzatılmayacaktır.
3.2 Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar Tablo-1’de gösterilmiştir.
3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikler”i gösteren sütunlardaki koşulları
dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden
önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablosundan kontrol
edilmelidir.
Bir sözleşmeli pozisyon için aranan mezun olunan program koşulu, birden fazla ise bunlardan
birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen “Başvurma Genel
ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde
tutmanız gerekir.
Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alımı, DİKKAT:
Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz hâlinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle
ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin
olunuz.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.
Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, http://ais.osym.gov.tr adresinden
elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik

Reklam

 

yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet
tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre
yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son
derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz
ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim
etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece
elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresine
giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi
giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen
cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu
sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus
cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini
edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili
işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye
verilmemektedir.
3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına
tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız
aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki
sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.
Mezun olduğunuz alan/program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler
ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih/tercihler kaydedilmeyeceğinden tercihinizi
onaylamanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde
bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde
ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu işlemi tamamladıktan sonra
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol ediniz ve “Yazdır” alanına
tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan
birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı
/banka kartı ile yerleştirme ücretini (30,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri,
bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 16 Haziran 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin
internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme
yapacak olan adaylar için 16 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde
yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz
sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme
ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi
çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık
Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları
gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik
Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan
“Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan Güncelle” butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.
3.7 Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait öğrenim
düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adayların eğitim bilgileri, MEB e-okul ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede
Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini
kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi
okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlamalıdır.

MEB e-okul’da eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek
tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp ais.osym.gov.tr adresinden bilgi güncellemelerini
gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir.
MEB e-okul’a dahil olmayan askeri okullar, Bakanlıklara bağlı okullar, yurt dışı vb. yükseköğretim
kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerinde yapabileceklerdir.. Bu bilgilerin sisteme
işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen
gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik
Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından
teslim alınacaktır. Adaylar, 15,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Adaylar, eğitim bilgilerini güncelleme
işlemlerini, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapabileceklerdir.
Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge, ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin
onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir
fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek
fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim
alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine teslim edilmemelidir.
Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem
yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezleri tarafından
yapılacak değişiklikler, tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve
yetkili Başvuru Merkezlerinin adresi, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin
güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi
değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden
tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir. Eğitim
bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale
getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak tercihlerini
güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen adayların
yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.
MEB e-okul sisteminden elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik
yapılamayacaktır. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminde değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına aday
tarafından yansıtılacaktır.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan
programlara (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.
Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci
bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk
Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda
bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme
bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan
göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk
bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı”
olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.
Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün
itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer
alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ise tercih işlemlerinin
son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.
Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alımı, DİKKAT: 2020 KPSS’de;
* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (13 Temmuz 2020 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan
adaylar),
Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (2 Eylül 2020 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış
adaylar),
tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.

4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş
olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile
sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir
tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan
hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci
tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi
bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği
takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alımı, Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve
kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme
sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar,
atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi
gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri
halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği
kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS’de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir
hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir. Bakanlığın atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar,
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla
açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak
ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük
dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine
bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM’nin
T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli
ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir

.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- GENEL AÇIKLAMA
1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde
yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli destek personeli alınacaktır.
2-Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek
belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde
(http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.
3-ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından
herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
4-Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
2- BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4,
5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da
taşımaları gerekmektedir.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği
bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları
gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın
aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç
dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk
bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi
Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonun karşısındaki başvuru
şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar
itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonla ilgili aşağıdaki
bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün
bulunmamaktadır.
2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
a) Sağlık bakımından destek personeli (temizlik görevlisi) olarak çalışmasına engel hali
bulunmamak.
b) KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre KPSS P94 puanı almış olmak.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu
inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini
internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları halinde ÖSYM
Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı
bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere
yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret
yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir 

Advertisement. Scroll to continue reading.

* Yerleştirme ücreti 30,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır.
Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme
işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek
ve devredilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini
gözönünde bulundurmalıdır.
Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.   

Reklam

Çevre Bakanlığına 207 Temizlik Personeli Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*