Reklam

Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı

Sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (130) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

 

Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı,  “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre
istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar
çerçevesinde toplam (130) adet sözleşmeli personel alınacaktır.  Başvurular 11.08.2022 Perşembe günü başlayıp 28.08.2022 Pazar günü saat 23:59:59’a kadar

Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir?

İnşaat Mühendisi,  Harita Mühendisi,  Makine Mühendisi,  Elektrik – Elektronik Mühendisi,  Bilgisayar Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Mimar ,Şehir Plancısı ,Avukat, ve Uzman, 

Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, Hangi İllerde Yapılacaktır. 

 

Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı

¹ İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görev yapacaktır.
² İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görev yapacaktır. 

Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

2. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
2.1. GENEL ŞARTLAR
2.1.1. Türk vatandaşı olmak,
2.1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
yer alan şartları haiz olmak,
2.1.3. Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
2.1.4. Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan
almak,
2.1.5. Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyla diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve
mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İNŞAAT MÜHENDİSİ 

2.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat
Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2.2.1.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.1.3.İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den
en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
2.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.1.5.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Reklam

HARİTA MÜHENDİSİ

2.2.2.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya
Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2.2.2.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.2.3.İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den
en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
2.2.2.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.2.5.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

MAKİNE MÜHENDİSİ

1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Makine Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
2.2.3.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.3.3.İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den
en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
2.2.3.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.3.5.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ  

1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Elek Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, eletrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans
mezunu olmak.
2.2.4.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.4.3.İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den
en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
2.2.4.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.4.5.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 

1.Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol
ve Bilgisayar Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
2.2.5.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.5.3.İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den
en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
2.2.5.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.5.5.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1.Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel AlımıTürkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji
Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
2.2.6.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.6.3.İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den
en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
2.2.6.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.6.5.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

MİMAR

1.Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2.2.7.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.7.3.İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den
en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
2.2.7.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.7.5.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
2.2.8. ŞEHİR PLANCISI
2.2.8.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir
ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2.2.8.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.8.3.İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den
en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
2.2.8.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.8.5.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Reklam

 AVUKAT 

2.2.9.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk
fakültelerinden mezun olmak.
2.2.9.2.4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.)
2.2.9.3.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
2.2.9.4.Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.
2.2.9.5.Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.
2.2.9.6.Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyla avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun
varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.
2.2.9.7.Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına
ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve
füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi
Kariyer Kapısı Platformuna yüklemek,
2.2.9.8.Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

UZMAN

2.2.10.1. Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme, İktisat,
Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası
Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği,
İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası
Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve

Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler” bölümlerinden lisans
mezunu olmak.
2.2.10.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük
sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki
Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
2.2.10.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C),
CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış
olmak,
2.2.10.4. İlan tarihi itibarıyla Bankacılık sektöründe, Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel
Pazarlama veya Kredilendirme süreçlerinde en az 3 yıl, bankacılık sektöründe olmayanlar için
özel ve kamu kurumlarının finans, muhasebe veya dış ticaret bölümlerinde en az 5 yıl mesleki
tecrübeye sahip olmak,
2.2.10.5. Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.
2.2.10.6. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

SINAV KONULARI  

Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı

3.1. İnşaat Mühendisi
3.1.1. Zemin Mekaniği
3.1.2. Yapı Malzemesi
3.1.3. Yapı Statiği
3.1.4. Betonarme
3.1.5. Şantiye Bilgisi
3.1.6. Kentsel Dönüşüm
3.2. Harita Mühendisi
3.2.1. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
3.2.2. Jeodezi (koordinat sistemleri)
3.2.3. Kadastro bilgisi
3.2.4. İmar uygulamaları
3.2.5. Haritacılık yazılımları
3.3. Makine Mühendisi
3.3.1. Mühendislik mekaniği
3.3.2. Enerji tesis ve işletmeleri
3.3.3. Endüstriyel akustik ve gürültü
3.3.4. Genel proses tekniği
3.3.5. Makine dinamiği
3.4. Elektrik Elektronik Mühendisi
3.4.1. Enerji dönüşümü
3.4.2. Elektromanyetik dalgalar
3.4.3. Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi
3.4.4. Enerji verimliliği ve güç kalitesi
3.4.5. Elektronik devre elemanları
3.5. Bilgisayar Mühendisi
3.5.1. Donanım
3.5.2. Yazılım Mühendisliği
3.5.3. Veritabanı ve Arayüz Tasarımı
3.5.4. Sistem Mühendisliği
3.5.5. Bilgi Güvenliği
3.6. Jeoloji Mühendisi
3.6.1. Tektonik
3.6.2. Hidrojeoloji
3.6.3. Tarihsel jeoloji
3.6.4. Genel jeoloji
3.6.5. Mineraloji
3.6.6. Paleontoloji
3.6.7. Harita Ölçek
3.6.8. Mühendislik Jeolojisi
3.6.9. Petrografi
3.6.10. Sedimantoloji
3.6.11. Maden Yatakları
3.7. Mimar
3.7.1. Mimari tasarım
3.7.2. Yapım bilgisi
3.7.3. Yapı malzemesi
3.7.4. Mimarlık tarihi
3.7.5. Bilgisayar destekli çizim
3.7.6. Kentsel Tasarım
3.7.7. İmar ve Hukuk
3.8. Şehir ve Bölge Plancısı
3.8.1. Kent Ekonomisi
3.8.2. Konut Politikaları
3.8.3. Kentsel Dönüşüm
3.8.4. Kent Sosyolojisi
3.8.5. İmar ve Hukuk

3.9. Avukat
3.9.1. Anayasa Hukuku
3.9.2. Medeni Hukuk
3.9.3. Borçlar Hukuku
3.9.4. Ticaret Hukuku
3.9.5. Medeni Usul Hukuku
3.9.6. İcra ve İflas Hukuku
3.9.7. İdare Hukuku
3.9.8. İdari Yargılama Hukuku
3.9.9. Ceza Hukuku
3.9.10. Ceza usul Hukuku
3.9.11. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
3.10. Uzman
3.10.1. Genel Muhasebe
3.10.2. Borçlar Hukuku
3.10.3. Ticaret Hukuku
3.1.1. 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları
3.1.2. 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları
3.1.3. Kamu İhale Mevzuatı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR 

. Başvurular 11.08.2022 Perşembe günü başlayıp 28.08.2022 Pazar günü saat 23:59:59’a kadar
e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak,
belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak
gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4.3. Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde
bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet
üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncellemeleri gerekmektedir.
4.4. Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer Kapısı
Platformu ile Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
4.5. Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru
da geçersiz sayılacaktır.
4.6. Genel ve özel şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini
taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
4.7. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları
taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz
feshedilecektir.
4.8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
4.9. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları
yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi
ile birlikte tahsil edilecektir.
5. BİLGİ
5.1. Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, Sınav, Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak
olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Kariyer Kapısı Platformu ve
Bakanlık internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilecektir.
6. SINAVA İLİŞKİN ESASLAR
6.1. Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı, Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair
Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.
6.2. Sözlü Sınav Konuları ve Puan Ağırlıkları
6.2.1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
6.2.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
6.2.3. Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
6.2.4. Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
6.2.5. Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
6.2.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).
6.3. Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.
7. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA
7.1. Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar
yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli
olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından
oluşturularak Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde
yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten
itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İLETİŞİM ADRESİ:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / ANKARA  

Çevre Bakanlığına 130 Sözleşmeli Personel Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*