Reklam

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı

Çanakkale İl Özel İdaresine Teknik Hizmetler sınıfında 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı, Mühendis Alımı, Mimar Alımı, Tekniker Alımı, Kamu personel Alımı, Giriş sınavı sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı

 

Mühendis Fakültelerin İnşaat ile ilgili Bölümünden mezun olmak. Lisans
THS 1 Mühendis Fakültelerin Harita ile ilgili Bölümünden mezun olmak. Lisans
THS 1 Mühendis Fakültelerin Elektrik ile ilgili Bölümünden mezun olmak. Lisans
THS 1 Mühendis Fakültelerin Jeoloji ile ilgili Bölümünden mezun olmak. Lisans
THS 1 Mimar Fakültelerin Mimarlık ile ilgili Bölümünden mezun olmak. Lisans
THS 1 Tekniker MYO’ların Elektrik ile ilgili Bölümünden mezun olmak. Önlisans

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı için Şartlar Nelerdir?

C- GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı, Türkiye’deki ve denkliği YÖK tarafından kabul edilen Fakültelerin ilgili
bölümlerinden mezun olmak,
3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli itlas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
6. İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
7. Adayların başvuracağı meslek dalında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak,
8. Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı, İçin BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 

1. Başvuru dilekçesi,
2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi, (Ayrıca dosyaya
konulmak üzere aslından alınmış fotokopi)
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. İkametgah belgesi,
5. İş Talep Formu (CV) – Fotoğraflı,
6. Taahhütname,
7. Aile Sağlığı Merkezlerinden veya Hastaneden alınmış Sağlık Raporu
8. Adli sicil belgesi,
9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
10. Kişinin başvuruda bulunduğu meslek dalında en az 5 yıl çalıştığını gösterir;
Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti konulu, SGK Hizmet dökümü belgesi.
(Belge üzerinde yer alan “Meslek Kodu” bölümünde Unvana ait kodların prim gün
sayılarının toplamları dikkate alınacaktır.)

Reklam

GENEL HÜKÜMLER
1. Sözlü mülakatta adayların mesleki, genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü,
özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.
2. Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz,
göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince, sözleşmeli
olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme
dönemi içinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden
itibarin bir (1) yıl süreyle kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilmeleri mümkün değildir.
4. Müracaat eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. İstenilen şartlara haiz olup,
başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar sözlü mülakat sınavına
çağırılacaktır. Ayrıca kazanan ve kazanamayan adaylar İl Özel İdaresinin web
sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda
belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması
idarenin yetkisindedir.

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı,  BAŞVURU ŞEKLİ 

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı, Adayların 25/04/2022 – 29/04/2022 tarihleri arasında saat: 16:00’ya kadar yukarıda belirtilen
belgeler ile eksiksiz olarak Çanakkale İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-posta ile yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.)  http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/duyurular

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Çanakkale İl Özel İdaresi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*