Reklam

Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı Yapılacaktır

Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere İlk Defa Atanmak Üzere 12 İtfaiye Eri Alım İlanı Duyuruldu!

Reklam

Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı Yapılacaktır  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre
aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve
diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı Kaç kişi Alım Yapılacaktır  

Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı

Reklam

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI NELELERDİR?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için
yapılacak başvurularda gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır
Kadın/Erkek başvurabilir.
Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak

ADAYLARDA ARANAN FİZİKSEL DURUMLAR NELERDİR?

• İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak.
• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
• Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR 

Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru
Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik
edilebilir)
• Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
• Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.
• 2 adet biyo metrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
• • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E-devlet üzerinden
alınabilir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı BAŞVURU YERİ TARİHİ ŞEKLİ VE SÜRESİ NEDİR ?

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 27/09/2021-01/10/2021 tarihleri
arasında yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü
yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Kara okur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür
Merkezi On iki şubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı
halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.  WEP SİTESİ https://kahramanmaras.bel.tr/

 

Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız:

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*