Reklam

Büyükşehir Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

Kumluca Belediye Başkanlığı Bünyesinde 10 Zabıta Memuru Alım İlanı Duyuruldu

Reklam

Büyükşehir Belediyesine Zabıta Memuru  Alımı KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 10 zabıta memuru alınacaktır

Büyükşehir Belediyesine Zabıta Memuru  Alımı İçin Sınıfı Derecesi Nedir?  

Büyükşehir Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

1 Zabıta Memuru GİH  8/9/10  5 personel Alımı  Erkek/Kadın

Reklam

Aranan Nitelikler  

Lisans düzeyinde Eğitim veren programların herhangi birinden mezun olmak.

2 Zabıta Memuru GİH  8/9/10   5 personel Alımı  Erkek/Kadın 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Aranan Nitelikler   Ön lisans düzeyinde
Eğitim veren programların herhangi birinden mezun olmak

Reklam

 

Büyükşehir Belediyesine Zabıta Memuru  Alımı  İçin Başvuru Genel  Şartlar Nelerdir? 

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.Türk vatandaşı olmak.
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6.İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1.İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3.657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
4.Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Büyükşehir Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İçin Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir ?    

Büyükşehir Belediyesine Zabıta Memuru

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

 

1.Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından https://www.kumluca-bld.gov.tr 

https://www.kumluca-bld.gov.tr/D/1982/KUMLUCA-BELEDIYE-BASKANLIGI-ZABITA-MEMURU-ALIM-ILANI.html   adresi üzerinden temin edilecektir.)
2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi.
3.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan
kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
4.Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8.3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

Büyükşehir Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İçinBAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;
1.Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 14/02/2022’den 16/02/2022 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5
Kumluca/ Antalya adresinde Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir.
2.Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3.Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy kilo ölçümü
yapılacaktır

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17 Ocak 2022
Son Başvuru Tarihi : 16 Subat 2022

Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız. 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Memur İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız. 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*