Reklam

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Boş İtfaiye Eri Kadroları İçin Yapılacak Başvurularda Gereken Genel ve Özel Şartlar Aşağıdadır.

Reklam

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı Yapılacağı duyuruldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye  İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre
aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve
diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.    

 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İçin Aranan Nitelikler Nelerdir ? 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 

2022 İtfaiye Eri  alımı  İtfaiye Eri GİH 8 7 

Meslek Yüksekokullarının Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
veya İlk ve Acil Yardım ön lisans
programlarının birinden mezun olmak, en az
(C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
KADIN ERKEK  P93 60 almış olmak

İtfaiye Eri GİH 9 3 Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Makine ve
İnşaat ön lisans programlarının birinden
mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
KADIN ERKEK P93 60 almış olmak

İtfaiye Eri GİH 10 2 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise
veya dengi okul) mezun olmak, en az (C)
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
KADIN ERKEK P94 60

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için
yapılacak başvurularda gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Reklam

 Başvuru Genel Şartlar Nelerdir?  

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı  BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?  

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

• İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak.
• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
• Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Reklam

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Sınava girmek isteyen adaylar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/01/06/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesine-ilk-defa-atanmak-uzere-itfaiye-eri-alim-ilani  adresinde bulunan “Başvuru
Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik
edilebilir.)
• Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
• Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (e-Devlet üzerinden
alınabilir.)

 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İçin BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 14/02/2022-18/02/2022 tarihleri
arasında yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü
yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Kara okur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür
Merkezi On iki şubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı
halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav:

İtfaiye Eri kadroları için 21/03/2022-25/03/2022 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınav Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:2 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde, 21/03/2022-25/03/2022 tarihleri arasında yapılacak olan uygulamalı sınav ise İtfaiye Eğitim Merkezi (KABİTEM) Karacasu Mahallesi Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Reklam

Sözlü sınav;

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
  • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ WEB SİTESİ BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/01/06/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesine-ilk-defa-atanmak-uzere-itfaiye-eri-alim-ilani

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer memur Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*