Reklam

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle beş (5) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından
2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle beş (5) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ? 

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı

1. BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru başlangıç tarihi: 05 Ağustos 2022
Son başvuru tarihi: 19 Ağustos 2022 ( Mesai saati bitimi 17.00)
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi: 26 Ağustos 2022
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi: BAŞVURULAR https://www.btu.edu.tr/
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi: 02 Eylül 2022 (Mesai saati bitimi 17.00)
Açıklama;
Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerektiğinde ilanı
iptal edebilir.

1.2. BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye tabi tutulamayacaktır.

2 . İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

1-) Avukat, Hakkında Nitelikler

 • Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, KPSS (P3) 2020,
 • Lisans
 • -Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, hukuk alanında yüksek
  lisans yapmış veya yapıyor olmak,
  – Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 75 puan
  almış olmak,
  – Hukuk İngilizcesi Eğitimi konusunda sertifika sahibi olmak.
  -Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi
  bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak
  sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma
  durumunda istenecektir.)

2-) Mimar, Hakkında Nitelikler

 • Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Lisans,
 • KPSS (P3) 2020,
 • – Lisans ve tezli yüksek lisans derecelerini Mimarlık alanında
  almış olmak.
  – En az C sınıfı İş Güvenliği sertifikasına sahip olmak.
  -En az D1- Temel Bina Akustiği ve 3 boyutlu Nesne Modelleme
  sertifikalarına sahip olmak.
  – Autocad, 3D Studio Max programları belgelerine sahip olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan
  almış olmak.
  – Lisans mezuniyetinden sonra Mimarlık alanında en az 5 (beş) yıl
  süreyle deneyim sahibi olmak ve bunu kurum/kuruluş yazısı ve
  SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

3-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Lisans,
 • KPSS (P3) 2020,
 • -Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  lisans programlarının birinden mezun olmak.
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan
  almış olmak.

4-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Lisans,
 • KPSS (P3) 2020,
 • Fakültelerin İşletme bölümü lisans programından mezun olmak,
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan
  almış olmak,
  -İnsan kaynakları yönetimi işe alım süreci sertifikası, İnsan
  kaynakları eğitimi sertifikası, İnsan kaynakları Planlaması eğitimi
  sertifikası, Liderlik yöneticilik ve ekip çalışması sertifikası,
  Zaman yönetimi teknikleri sertifikası, Diksiyon ve etkili iletişim
  sertifikası, İSO 9001 Kalite Yönetim sistemi sertifikasına sahip
  olmak. Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını
  doldurmamış olmak.

5-) Destek Personeli (Şoför), Hakkında Nitelikler

 • Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Ortaöğretim
 • KPSS (P94) 2020,
 • -Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
  -Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  -SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak.
  -Askerliğini yapmış olmak.
  -Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
  -Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  -Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.
  -Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi
  bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak
  sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma
  durumunda istenecektir.)

3.BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

3.1. Başvurular  Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
– Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)
– 2020 KPSS sonuç belgesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli sicil belgesi, (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,
– Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Atamalarda ıslak
imzalı tasdikli sureti istenecektir.
– Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü (sadece Mimar kadrosu için)
– Avukatlık ruhsatnamesi ıslak imzalı tasdikli sureti, (sadece Avukat kadrosu için)
– Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belge sureti (sadece şoför kadrosu için ıslak imzalı onaylı)
– SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti (sadece şoför kadrosu için)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
4.2. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip
olmak.
4.3. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin
(b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı
istenecektir.)
4.4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları
gerekmektedir.
4.5. Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması
4.6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana (pozisyona)başvurabilecektir.
Birden fazla pozisyona başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
4.7. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını
gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

Reklam
Reklam

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

5.1.Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web
adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 02
Eylül 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na
şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını
kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme
işlemi yapılacaktır.
5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmaz.
5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları
yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm
duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*