Reklam

Büro Personeli Alımı Teknisyen Alımı

Kütahya Sağlık Bilimlerine yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

Reklam

Büro Personeli Alımı Teknisyen Alımı Duyuruldu.                                                                                              Kütahya Sağlık Bilimlerine  Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.  

Büro Personeli Alımı Teknisyen Alımı İçin Aranan Şartlar Nelerdir?   

Büro Personeli Alımı Teknisyen Alımı

1-Teknisyen Alımı 

  Büro Personeli Alımı Teknisyen Alımı

 

-Meslek liselerinin bilgisayar bölümlerinden
mezun olmak.
-En az 1 (bir) yıl bilgisayar alanında mesleki
tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK ‘dan
alınacak belgeyle ibraz etmek.

2-Büro Personeli Alımı  

Büro Personeli Alımı Teknisyen Alımı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Üniversitemiz Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere,
İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe ve
Finans Yönetimi lisans mezunu olmak 

Reklam
Reklam

-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi,
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 40 saat Etkili Konuşma ve Diksiyon
Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
-Kongre ve Toplantı Organizasyonları
Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına
sahip olmak.

Büro Personeli Alımı Teknisyen Alımı  GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR  NELERDİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
kadroya başvuru yapamayacaktır.
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
15- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik Hükümleri” uygulanır.
16- KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.

17- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
19- Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve
paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

Büro Personeli Alımı Teknisyen Alımı İçin BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

Başvuru Yeri/Adresi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversites https://www.ksbu.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=5442&LangID=1  Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı
yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez.
Başvuru Tarihleri:
Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web
sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen
veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda
yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*