BT Çözüm Mimarı Alımı İlanı Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Çözüm Mimarı Mesleki Pozisyonunda Çalışanların Alınacağı Duyuruldu

BT Çözüm Mimarı Alımı Şirketimize (Kurumların bilişim ihtiyaçları için teknik iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bilişim projeleri için
teknik şartname ve sözleşmeleri tasarlamak (hazırlamak), hali hazırda var olan teknik şartname ve sözleşmelerin
incelenerek risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, proje aşamalarının tasarlanması (planlanması), müşteriler ile
görüşmeler yaparak teknik şartname ve sözleşmeyi olgunlaştırmak, güncel teknolojileri takip ederek ihtiyaçlara uygun
doğru teknolojilerin konumlandırılmasını sağlamak) BT Çözüm Mimarları pozisyonunda çalışanlar alınacaktır.

BT Çözüm Mimarı Alımı için BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Talep Edilen Pozisyon Unvanı: BT Çözüm Mimarı
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 (İki)
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

BT Çözüm Mimarı Alımı

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibari ile askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak
– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında
tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; 6 (altı) aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı
açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
– Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak
– Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması

POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER:

– Kurumsal yazılım projelerinde analiz ve yazılım geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak
– BT projelerinde teknik şartname ve sözleşme hazırlama, inceleme ve bu süreçleri yönetme konularında tecrübe sahibi
– Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olma
– SRS, SDD gibi proje dokümantasyonları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak
– SOAP veya Rest web servis konularında tecrübe sahibi olmak
– ESB ve XML gateway konularında bilgi sahibi olmak
– UML diyagramları oluşturma ve okuma konusunda tecrübe sahibi olmak
– Güncel back-end ve front-end yazılım teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak
– Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak
– İş zekası sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
– Büyük veri konularında bilgi sahibi olmak
– İlişkisel veya NOSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak
– Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak
– Güncel yazılım geliştirme frameworkleri konusunda bilgi sahibi olmak
– Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak
– Test terminolojisi ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak
– Hata takip ve raporlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak
– Yazılım geliştirme süreçleri, yaşam döngüsü, Agile metodolojisi ve Scrum yöntemlerine hakim olmak
– Agile metodolojisi ile çalışan proje yönetim programı JIRA kullanmış olmak
– MS Office programlarını etkin şekilde kullanabilen
– Analitik düşünen, planlama becerisi gelişmiş, araştırma ve raporlama becerilerine sahip olan
– Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri iyi, sözlü ve yazılı iletişim ve koordinasyon
becerilerine sahip, sonuç odaklı
– Tercihen PMP sertifikasına sahip
– Mevcut bilişim teknolojilerine ve iş süreçlerine hakim, teknoloji seçimi konusunda deneyimli,
çözüm ve sonuç odaklı çalışmak
– Seyahat engelinin bulunmaması ve aktif araç kullanabiliyor olmak

tablo1
tablo2

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TALEP EDİLECEK BELGELER 

BT Çözüm Mimarı Alımı İçin 

https://www.turksat.com.tr/  adresinde yer alan ilandan başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvurular
hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://www.turksat.com.tr/
sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur:

– Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı),
yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi
– Yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge
– Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ: 

 

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*