Reklam

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı, Kamu Üniversitesine faklı meslek Dallarında personel Alımını Yapılacağı Duyuruldu. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva
Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Başvuru Tarihi : 26.09.2022  Son Başvuru Tarihi : 10.10.2022

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı İçin Meslek Dalları ve Şartlar Nelerdir?

Büro Personeli , Teknisyen Çözümleyici, Sistem Programcısı (Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı özelliklerini yazacak) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler) Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi
Destek Personeli (Şoför)  

 

Bitlis Eren Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı

Reklam

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı

Reklam

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı Genel Şartlar:
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda
bulunamaz.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020
KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek
taraflı olarak feshedilir.
 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye
giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış
olması gerekir).
2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
6- Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. (Transkript, sertifika
vb.)
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Başvuru Tarihi : 26.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 10.10.2022
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva
Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun
pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon
kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son
gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva
Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile
yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Fotoğraflı başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).
5- 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).
6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.
7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (E-devletten temin edilebilir.)
8- Askerlik Durum Belgesi(E-devletten temin edilebilir.)
9- Onaylı Hizmet Belgesi.

 

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
 Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim
edilecek yer ve zaman başvuru bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin
http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün
mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat
etmiş sayılacaktır.
 Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek
olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
 Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
 Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler sırası ile çağırılacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu istenecektir.
Adres : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası
Rahva Kampüsü Bitlis – Türkiye
Detaylı Bilgi İçin : 0434 222 00 00
Dahili : 1502 – 1504 – 1516
Mail Adresi : [email protected]  

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Personel Alımı Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*