Reklam

Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı

Binali Yıldırım Üniversitesine 22 Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır.

Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere “Programcı” unvanlı pozisyon
için 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (c)
fıkrasına göre KPSS (B) grubu puanı sırasına (KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.) konulmak kaydıyla yapılacak yazılı sınav sonucunda, diğer
pozisyonlar için ise mezkur maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması (ön lisans mezunlarında
KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara
toplam 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Programcı (Erkek/Kadın)
 • Büro Personeli (Erkek/Kadın)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek/Kadın)
 • Destek Personeli (Basit Bakım Onarım) (Erkek)
 • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek/Kadın)

Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Programcı Hakkında Nitelikler 

 • Lisans
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği,
  Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri
  Mühendisliği Bölümü ya da bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az D
  düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip
  olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az
  70 puan almış olmak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılmak
  üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

2-) Büro Personeli Hakkında Nitelikler 

 • Ön Lisans
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en
  az 70 puan almış olmak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Büro hizmetlerini yerine getirmek üzere; Rektörlük
  tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi
  veya ilçelerdeki birimlerde görevlendirilecektir.

3-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek/Kadın) Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en
  az 65 puan almış olmak.
  – 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde
  belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
  tamamlamış olmak ve ilana son başvuru tarihi ve
  yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik
  süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
  kimlik kartına sahip olmak. (Son başvuru tarihi itibariyle
  geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel
  güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması
  gerekmektedir.)
  Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer
  alan şartları taşımak, hafta sonları dâhil vardiyalı
  çalışmaya, iç/dış mekânlarda çalışmaya ve nöbet usulü
  çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm
  cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın
  15’ten fazla, 13’ten az olmaması. (Sağlık kuruluşlarından
  alınacak boy- kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)
  – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
  psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli
  olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz
  çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb.
  engeli bulunmamak.
  – Vücutta görünecek şekilde dövme bulunmamak.
  Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • – Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  – Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il
  merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler
  Daire Başkanlığı Güvenlik Birimine bağlı olarak
  görevlendirilecektir.
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en
  az 65 puan almış olmak.
  – 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde
  belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
  tamamlamış olmak ve ilana son başvuru tarihi ve
  yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik
  süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
  kimlik kartına sahip olmak. (Son başvuru tarihi itibariyle
  geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel
  güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması
  gerekmektedir.)
  – 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer
  alan şartları taşımak, hafta sonları dâhil vardiyalı
  çalışmaya, iç/dış mekânlarda çalışmaya ve nöbet usulü
  çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  – 160 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm
  cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın
  10’dan fazla, 13’ten az olmaması. (Sağlık
  kuruluşlarından alınacak boy- kilo durumunu gösterir
  belge istenecektir)
  – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
  psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli
  olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz
  çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb.
  engeli bulunmamak.
  – Vücutta görünecek şekilde dövme bulunmamak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  – Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il
  merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler
  Daire Başkanlığı Güvenlik Birimine bağlı olarak
  görevlendirilecektir.

4-) Destek Personeli (Basit Bakım Onarım) (Erkek) Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • – Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en
  az 60 puan almış olmak.
  – MEB onaylı Sac İşleri kalfalık belgesine sahip olmak.
  – İlan tarihi öncesinde Tenekeci-İmalat veya Sac işlerinde
  çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.
 • Üniversitemiz bünyesinde çatı, sac ve benzeri işleri
  yürütmek amacıyla Yapı İşleri ve Teknik
  Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Rektörlük
  tarafından görevlendirilecektir.
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en
  az 60 puan almış olmak.
  – MEB onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi
  belgesine sahip olmak.
  – İlan tarihi öncesinde Brülor Bakım ve Onarımcısı
  alanında çalıştığını SGK hizmet dökümüyle
  belgelendirmek.
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en
  az 60 puan almış olmak.
  – İlan tarihi öncesinde Soğutma ve Havalandırma
  (İklimlendirme) (endüstriyel ve konfor için kullanılan
  çeşitli su soğutma grubu, soğutma üniteleri, chiller,
  klima santrali, vrf, hassas kontrollü klima) alanında
  çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en
  az 60 puan almış olmak.
  – MEB onaylı Elektrik Ark Boru Kaynakçısı belgesine
  sahip olmak.
  – İlan tarihi öncesinde Sıhhi Tesisatçı/Isıtma ve Sıhhi
  Tesisatçı alanında çalıştığını SGK hizmet dökümüyle
  belgelendirmek.

5-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek/Kadın) Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • – Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en
  az 65 puan almış olmak.
  – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
  hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, – Üniversitemiz Çayırlı Meslek Yüksekokulunda
  çalıştırılmak üzere; temizlik hizmetlerini yerine getirmek
  için Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.
  – Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  İlgililerin Görevleri;
  – Kapalı mekânların ana giriş dâhil sınıflar, laboratuvarlar,
  salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve
  paspas yapmak.
  – Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli
  olarak toplamak.
  – Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri,
  kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle
  silmek.
  – Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir
  malzeme ile yıkamak.
  – Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.
  – Aynaları ve muslukları silmek.
  – Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu
  almak.
  Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun
  eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.
  – Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya
  yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
  – Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
  bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
  – Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek
  servisi yapmak.
  Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun
  olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve
  işlemleri yürütmek.

1- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1.1. Başvuru Takvimi

Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı,

1.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

– Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan
ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup,
vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zorunludur.)
– Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002
Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.
– Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

2- BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. Genel ve Özel Şartlar
Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu
durumu belgelemeleri istenecektir.)
ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim
mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

 

3- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

– Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)
– Özgeçmiş,
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
– e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,
– e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Belgesi,
– e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),
– e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi,
– e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını
gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.)
– Sertifika/belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
– Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü, (SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul
edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
– Programcı unvanlı pozisyon için; YDS veya dengi yabancı dil belgesi. (En az “D” düzeyinde)
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin
dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge,
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük,
topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/
adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olabilir.” ibaresinin
bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)
– Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için; Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya
Üniversite hastanesinden “Temizlik Personeli Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili
belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine
bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
– Mezun olduğu program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul
edilmeyecektir. Başvurunuzu yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. BÜRO PERSONELİ, DESTEK PERSONELİ İLE KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANLI POZİSYONLAR İÇİN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a)Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, büro personeli, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı pozisyonlar için
yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak
üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi
yapılacaktır.
b)Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı,  Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
c) Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, İlan edilen personel sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat
ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
ç)Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı,  KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
d) Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
e)Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı,  Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından
yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
f)Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı,  Üniversitemiz ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği il merkezi veya ilçelerdeki birimler arasında kurum içi görevlendirme hakkına
sahiptir.
g)Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı,  İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

6- PROGRAMCI UNVANLI POZİSYON İÇİN AÇIKLAMALAR

a. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS (P3) puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli
personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, sınav yeri ve
tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://ebyu.edu.tr/tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
Sınav yazılı olarak yapılacaktır. Sınav mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır. Yazılı sınav, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kurumsal internet
sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır.
c. ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ
– Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
– Yazılı sınav başarı sırasına göre 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alan ilk aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.
ç. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Büro Personeli, Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyonlar için yerleştirme işlemleri başlıklı 5. kısmın (ç), (d), (e) ve (g)
maddelerine ek olarak;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 inci maddesinin (c) bendi uyarınca yapılacak yazılı sınav sonucunda yapılacak puan sıralamasına
göre (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar
öncelikle yerleştirilecektir.
– İlan edilen personel sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat
ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) puan altında olan adaylar boş pozisyon bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

 

Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*