Belediyeye Memur Alımı Tokat Detaylar haberimizde

Gürçeşme Belediye Başkanlığı Bünyesinde İstihdam Edilmek Üzere Memur Alımı Gerçekleştirileceği Açıklandı

Belediyeye Memur Alımı Tokat da İlanı Duyuruldu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak, “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre Gürçeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda sınıfı, unvanı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile, belirtilen boş
kadroya açıktan atama yolu ile memur alımı yapılacaktır.

Belediyeye Memur Alımı Tokat Gürçeşme Belediyesi

Belediyeye Memur Alımı Tokat

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak olan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
– İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR:

– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında
belirtilmiş olan en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak
– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
– İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020
yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak

Belediyeye Memur Alımı Tokat  İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında; başvuru formu kurumumuzdan veya belediyemizin  adresinden temin edilecektir

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:

– KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu
bilgisayar çıktısı,
– Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
– Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet
belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
– Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
– 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
– Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü
belgelemek (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen
belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydı ile
suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların, sözlü sınava katılabilmeleri için;

– Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Gür çeşme Belediyesi Gür çeşme Beldesi Eskidir Mahallesi Niksar Caddesi
No: 67/3 Niksar / TOKAT adresine gönderilebilecektir (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılmış olan başvurular belediyemiz tarafından
değerlendirilmeye alınmayacaktır
– Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır
– Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 22.12.2021 gününden 24.12.2021 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Gürçeşme Belediyesi Hizmet
Binası Gürçeşme Beldesi Eskidir Mahallesi Niksar Caddesi No: 67 / 3 Niksar / TOKAT) müracaatlarını yapabileceklerdir veya https://www.turkiye.gov.tr/niksar-belediyesi
– Elektronik ortamda Belediyemiz belediye@gurcesme.bel.tr e-posta adresine yapabileceklerdir

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.