Reklam

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı

Kütahya Belediye Başkanlığı Bünyesinde İstihdam Edilmek Üzere Toplam 8 İtfaiye Eri Alımı Yapılacağı Duyuruldu

Reklam

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, Yapılacağı Duyuruldu

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nca, Kütahya Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; Belediye
İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, derecesi, sınıfı, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yolu ile itfaiye erleri alınacaktır:

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, BAŞVURU (GENEL) ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR:

İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak
– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, BAŞVURU (ÖZEL) ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR:

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanının karşısındaki puan
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
– Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma
şartlarına uygun olması gereklidir
– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark
olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır)
– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
– İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans
programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen,
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen, yukarıdaki tablonun nitelik kısmında
belirtilen adaylar için en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
– Sınava girmek isteyen adaylar, belediyemizin web sayfası https://www.kutahya.bel.tr üzerinden elektronik ortamda
dolduracakları Başvuru Formlarının çıktısını alıp imzalayarak, Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir
– Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
– Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
– KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
– Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce onaylanabilir)
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
– Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş (2) adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Reklam

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Belediyeye İtfaiye Erleri Alımı  için Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için:

Advertisement. Scroll to continue reading.

Belediyeye İtfaiye Erleri işçi Alımları –  13/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında, Belediyemizin web sayfası https://www.kutahya.bel.tr adresi üzerinden
elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, belediyemiz
personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere; Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Merkez / KÜTAHYA
adresinde bulunan Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Grup Binasında 09:00 – 17:00 saatleri arasında şahsen müracaat
ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından
değerlendirmeye alınmayacaktır
– Posta ve mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ / BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI:

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek sureti ile adaylar, KPSS puanlarına göre
sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday
sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır
– Sınava Giriş Belgesi sınava girişte ibraz edilecektir
– Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır
– Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır
– Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile 21/12/2021 tarihinde Belediyemizin web sayfası olan
https://www.kutahya.bel.tr üzerinden ilan edilecek olup, sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Belediyeye İtfaiye Erleri Alımı için Sınavın Yeri ve Zamanı Hakkında Detaylar:

Belediyeye İtfaiye Eri Alımı, Sözlü ve uygulamalı sınav 27/12/2021 tarihinde Fuatpaşa Mahallesi 12. Sokak No:61 Merkez / KÜTAHYA adresinde bulunan
Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır. Sınavlar saat 09:00’da başlayacaktır
– Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve / veya mazeretine binaen
katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır
– Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir

Reklam

Belediyeye İtfaiye Erleri Alımı için Sınav Konuları Hakkında Detaylar

a) Sözlü Sınavda Yer Alan Konular:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi / 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Mahalli
İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar

Reklam

b) Uygulamalı Sınavda Yer Alan Konular:

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi
özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*