Reklam

BDDK Şoför Memur Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Şoför” ve “Memur” Duyuruldu.

Reklam

BDDK Şoför Memur Alımı, Kamu personel AlımıMemur” kadrosu için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır. 

BDDK Şoför Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

BDDK Şoför Memur Alımı

BDDK Şoför Memur Alımı, GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
A) GeneI Şartlar
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.  

B)BDDK Şoför Memur Alımı,  Özel Şartlar 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, aşağıda belirtilen
şartlar aranır

(*)BDDK Şoför Memur Alım,  Lisans mezunları için KPSSP3, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.
(**) “Şoför” kadrosu için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.
(***) “Memur” kadrosu için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından
KPSS P3 veya KPSS P94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması
yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen
adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BDDK Şoför Memur Alımı, SINAV BAŞVURUSU 

Adaylar başvurularını 11 Nisan – 24 Nisan 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif
hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
“Şoför” kadrosu için,  

Advertisement. Scroll to continue reading.

BDDK Şoför Memur Alımı

Reklam

uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi
internet sitesinde (https://www.bddk.org.tr/ ) duyurulacak olup uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil
aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir.
-“Memur” kadrosu için,  

Reklam

BDDK Şoför Memur Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet
sitesinde duyurulacaktır.
Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.
III. UYGULAMA SINAVI: (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN)
Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında
yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması
gerekmektedir. Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan
sıralama neticesinde, atama yapılması öngörülen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava çağırılabilecektir.
IV. SÖZLÜ SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

a) BDDK Şoför Memur Alımı, Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların
aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.
V. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ
BDDK Şoför Memur Alımı, Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde
(https://www.bddk.org.tr/ ) ilan edilir. Ayrıca, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek
aday belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.
Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte
geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler
ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde
yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecektir.
VI. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

BDDK Şoför Memur Alımı, Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı
bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp sonuç ilgiliye beyan etmiş olduğu iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden
bildirilir.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin
herhangi biri üzerinden duyurulacaktır 

Reklam

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Adres: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)
(https://www.bddk.org.tr/ )
İletişim Numaraları
0 (212) 214 52 09 0 (212) 214 50 91 0 (212) 214 58 79 

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*