Reklam

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Meslek Dalları

 • Mühendis (Gıda Mühendisi) (Erkek-Kadın),
 • Mimar (Erkek-Kadın),
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek),
 • Tekniker (Aşçı) (Erkek),
 • Teknisyen (Aşçı Yardımcısı) (Erkek),
 • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek),
 • Programcı (Erkek-Kadın),

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam
edilmek üzere aşağıda belirlenen;
1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 21 adet boş pozisyona Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;
2. Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav
başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
zorunludur.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022
tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
araştırması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
3. lisans mezunları için 2020-KPSS P3, ön lisans mezunları için 2020-KPSS P93,
ortaöğretim mezunları 2020-KPSS P94 puanına sahip olmak.
4. Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Erkek Adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

1-) Mühendis (Gıda Mühendisi) (Erkek-Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1-Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
  2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak

2-) Mimar (Erkek-Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1-Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans programından mezun
  olmak.
  2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans
 • Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1-En az Ön Lisans mezunu olmak.
  2-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
  10.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  3-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
  tamamlamış olmak.
  4-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik
  süresi dolmamış Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.
  5-170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
  rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
  (Örneğin: boy uzunluğu 170 cm ise en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-
  13=57 kg olmalıdır.)
  6-KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  7-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
  8-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda
  çalışmasına engel durumu olmamak,
  9-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde ilçeler dâhil
  çalıştırılacaktır.

4-) Tekniker (Aşçı) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans
 • Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1-Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme
  Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek
  İşletmeciliği programlarının birinden ön lisans mezunu olmak.
  2-Alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olup bunu Sosyal Güvenlik prim
  dökümü ile belgelemek.
  3-KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
  5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde ilçeler dâhil
  çalıştırılacaktır.

5-) Teknisyen (Aşçı Yardımcısı) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise veya Dengi
 • Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1-Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak
  bölümlerinin birinden mezun olmak.
  2-Alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olup bunu Sosyal Güvenlik prim
  dökümü ile belgelemek.
  3-KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
  5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde ilçeler dâhil
  çalıştırılacaktır.

6-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise veya Dengi
 • Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1-En az orta öğretim (Lise veya dengi meslek lisesi) mezunu olmak,
  2-KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
  4-Bahçe işleri, çevre düzenleme işleri ve temizlik işlerini devamlı
  yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
  bulunmamak.
  5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde (ilçeler dâhil) bahçe
  bakımı, çevre düzenleme, taşıma işleri ve temizlik işlerinde
  çalıştırılacaktır.

7-) Programcı (Erkek-Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya
  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden
  mezun olmak.
  2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  3-Yabancı Dil Sınavından (YDS) (D) seviyesinde veya eşdeğerliği
  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen
  sınavlardan bu seviye muadili puan almış olmaları zorunlu olup
  yabancı dil puanların geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihinden
  itibaren beş yıldır.
  4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ BAŞVURU TAKVİMİ

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı,

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri
eksiksiz şekilde bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri
gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir

2. Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI
RAMAN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI” adresine
evraklarını gönderecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://batman.edu.tr/Birimler/personel
sayfasından temin edilecektir.)
2. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
3. Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
4. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5. Deneyim Belgesi (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı ilanına başvuran adaylar için – Görev
yapılan kamu kurum/ kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.)
6. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu
belgeler kabul edilir.)
7. Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Yabancı Dil Belgesi (Programcı pozisyonuna başvuran adaylar getirecek),
8. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
9. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
10. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda belirtilen belgeler.
12. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi
pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık
kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden
kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 2/c uyarınca Ek:2
tabloda yer alan pozisyon için KPSS 2020 sınavı KPSS P3 puan türü dikkate alınarak başvuru
şartlarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk
10 kişi; PROGRAMCI pozisyonu için yazılı sınava tabi tutulacaktır.
2. Programcı pozisyonu için sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav konuları ve
tarihine ilişkin hususlar Ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte
(https://batman.edu.tr/Birimler/personel) sayfasında yayımlanacaktır
3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek
1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü
gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi
atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet
etmek zorundadır.
7. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme
yapma hakkına sahiptir.
8. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

Reklam

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, Ek-1 tabloda belirtilen pozisyonlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylar
arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın, yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak
suretiyle (Programcı Unvanı Hariç) adayların isim listesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel
adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan
sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, Asıl
olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, Ek-2 tabloda belirtilen pozisyon için genel ve özel şartları taşıyan adaylar
arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı sınav yapılmak suretiyle
yerleştirme işlemi yapılacaktır.
4. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup
kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Batman Üniversitesi 22 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*