Reklam

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı

Orman Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 5000 İşçi Alımı Duyuruldu.

Reklam

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı, Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi Alımı, Kamuya Geçici İşçi Alımı, İlanı Duyuruldu.   Başvurular 11-15/04/2022 tarihleri arasında Başvurular Başladı Aşağıdaki Linkten başvuru Yapabilirsiniz.

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı,İçin  Meslek Dalları Nelerdir?

 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.  

 

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı, İçin Hangi İllerde Neresidir? 

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi Alımı

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Başvurular  11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak
olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu
üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday
çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura
yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü
internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı
tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı
İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve
Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama
süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı,  GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara
haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak,
8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor
olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı, DİĞER ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı
alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu
rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Cinsiyeti erkek olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,
5. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az
1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10
kilogramdan fazla fark olmaması.
Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı,  DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı
alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu
rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı, AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı
alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu
rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. * Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi,
Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi
biri veya,
* Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,
* Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya,
* Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır
Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak,
Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine
sahip olmak.
4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü
ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),
5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı,  İTFAİYECİ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı
alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu
rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
4. Cinsiyeti erkek olmak,
5. * Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya,
* İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil
Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil
Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun
olmak,
6. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az
1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10
kilogramdan fazla fark olmaması.
Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı, İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı
alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu
rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
4. Cinsiyeti erkek olmak,
5. Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi Alımı,*Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya,
* Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik,
Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik
Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.   

Reklam

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı,İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİZ 

 

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

İŞKUR üzerinden başvuru Yapmak İçin Tıklayınız. 

İŞKUR kullanıcı bilgileriniz
veya e-devlet şifreniz ile İŞKUR  sitesine girdikten sonra; İş İlanları sekmesine tıklayınız. ve Başvuru Yapabilirsiniz. 

Reklam

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx  Başvurular 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak
olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu
üzerinden yapacaklardır. 

Başvurular Başladı Geçici 5000 İşçi Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*