Reklam

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Duyuruldu. 4/B Sözleşmeli Personel Alımı, Yapılacağı Açıklandı. Başvurular  internet adresi üzerinden 29.04.2022 – 13.05.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir. 

Büro Personeli Alımı, Destek Personeli Alımı, (Temizlik Görevlisi) 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı

 1-Büro Personeli Alımı, Aranılan Nitelikler 

1- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı,

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının
birinden mezun olmak.
2- Lisans mezuniyetinden sonra 4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı),
4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı, 4311.06 Ön Muhasebeci, 4311.07
Muhasebe Meslek Elemanı, 4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Meslek Elemanı veya 4311.10 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek
Elemanı olarak çalıştığını barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
3- 6225: MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
4- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
5- Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini tamamlamış olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olmak.
7- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

Destek Personeli Alımı, (Temizlik Görevlisi) Aranılan Nitelikler 

1- Cinsiyeti Erkek olmak.
2- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
3- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, MEB onaylı Sıvı veya Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip
olmak.
4- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
5- 01.01.1995 ve öncesi doğumlu olmak.
6- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
7- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.
8- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

Advertisement. Scroll to continue reading.

1- Cinsiyeti Kadın olmak.
2- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
3- MEB onaylı Hijyen Eğitimi belgesine sahip olmak.
4- 01.01.1995 ve öncesi doğumlu olmak.
5- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
6- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.
7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

Reklam

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, TEMİZLİK GÖREVLİSİ GENEL GÖREVLERİ
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi
dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas
yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri
nemli bezle silmek.
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak.
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
-Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak
kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve
muslukları silmek.
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde
ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, internet adresi üzerinden 29.04.2022 – 13.05.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2-Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit
edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
7- Fotoğraflı Özgeçmiş (Örnek özgeçmiş formatına https://pdb.bandirma.edu.tr internet
adresinden ulaşılabilir. Adayların Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Fotoğraflı Özgeçmiş” alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.)
8- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
9- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
10- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer
Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik
Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.

Ç- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
resmi internet sayfasında (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr) yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının kaç katına kadar yedek aday belirleneceğine
Üniversite tarafından oluşturulan Kurul ve Komisyonlar tarafından karar verilecek olup asıl
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.bandirma.edu.tr
internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0266 717 01 17 Dahili: 1652, 1655, 1657, e-Posta: [email protected]
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, DİĞER HUSUSLAR:
1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2- İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer
hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir. ,

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*