Reklam

Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı

Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı, Yapılacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı, Yapılacaktır.

Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı
Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Engelli ve
Eski Hükümlü Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR
internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Başvuru şartları taşıyan adaylar 01/07/2022-05/07/2022
tarihleri arasında başvurularını Balıkesir İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezine şahsen
veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir

Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,

Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı, Alınak Meslekler

 • Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi (Engelli),
 • Sürekli İşçi Hayvan Bakıcısı (Eski Hükümlü),
 • Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi (Engelli),
 • Sürekli İşçi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı (Engelli),
 • Sürekli İşçi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı (Eski Hükümlü),

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi (Engelli), Hakkında Nitelikler

 • *Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  En az ilköğretim mezunu olmak.
  *Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını
  tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
  *Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu
  olmamak.
  *Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda
  vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  *BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor
  olmak.

2-) Sürekli İşçi Hayvan Bakıcısı (Eski Hükümlü) Hakkında Nitelikler

 • *Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  En az ilköğretim mezunu olmak.
  *Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını
  tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
  *Hayvan Bakım Hizmetlerinde çalışmaya engel olacak
  sağlık sorunu olmamak.
  *Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda
  vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  *BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor
  olmak.
  *Traktör kullanma ehliyetine sahip olmak.
  *Büyükbaş, Küçükbaş hayvan bakıcısı olarak çalışma
  belgesi olanlar (Öncelikli tercih sebebidir.)

3-) Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi (Engelli) Hakkında Nitelikler

 • *Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  En az ilköğretim mezunu olmak.
  *Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını
  tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
  *Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu
  olmamak.
  *Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı
  sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  *BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor
  olmak.

4-) Sürekli İşçi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı (Engelli) Hakkında Nitelikler

 • *Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri
  alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı
  dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe
  yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım
  teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
  *Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını
  tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
  *Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak
  sağlık sorunu olmamak.
  * Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı
  sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  *BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor
  olmak.

5-) Sürekli İşçi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı (Eski Hükümlü) Hakkında Nitelikler 

 • *Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri
  alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı
  dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe
  yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım
  teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
  *Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını
  tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
  * Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak
  sağlık sorunu olmamak.
  * Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda
  vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  *BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor
  olmak.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması
(ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.
Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.
8. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını
belgelendirmek

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

II. AÇIKLAMALAR

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem
arz etmektedir.)
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek
seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
4. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar
süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına
kadar asil ve yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda
çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
6. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Reklam

 

III. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 19/07/2022 tarihinde saat 10.00 da Balıkesir Üniversitesi Çağış
Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması
durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.balikesir.edu.tr
internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.

 

IV. KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1. Kura sonucu www.balikesir.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
2. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava
tabi tutulacaklardır.
3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 2 adet vesikalık fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4. İkametgâh Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu
e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve
fotokopisi
9. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam
teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu
10. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı
yer alan pozisyonlar için)
11. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını
belgelendirmek.

 

VI. SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı, Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve
becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik
yapılacaktır.
2. Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı, Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz
internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve
bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Reklam

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı, Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2
(iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden
3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C.
Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla
yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini
posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

1. Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı
sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle atama yapılabilecektir.
2. Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı,  Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Balıkesir Üniversitesi Engelli Hükümlü İşçi Alımı, Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Reklam

 

Bursa Belediyesine Kurum Dışı Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

  

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*