Balıkesir Üniversitesi 18 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacaktır

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünde İlanında 18 faklı Kategori, de Ögretim görevlisi alınacaktır.

Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

İstenilen Bölüm ve Meslekleri :

Adayların Başvuruda İstenilen Şartları Nedir :  

 

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi
olmak şartı aranır.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Başvuru Formu
ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
Yabancı Dil Sonuç Belgesi
Özgeçmiş
Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans Transkripti
Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Fotoğraf (1 adet)
İlan açıklamalarında belirtilen belgeler (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı
belge ve Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi özelde çalışanlar için e-Devletten alınmış SGK dökümü)
Lisansüstü eğitim yaptığına dair başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesi
Bilimsel Yayınlar (Varsa)

SINAV TAKVİMİ: 

İlan Yayım Tarihi : 15.09.2021
Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.09.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.09.2021
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 18.10.2021
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr 

veya: BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.