Reklam

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Reklam

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Duyuruldu. Başvurular 28/03/2022 tarihinde başlayıp 08/04/2022 tarihinde sona erecektir. 

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin meslek Nitelikleri Nelerdir? 

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin
kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3
(üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 8
(sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla
güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.

f) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş
olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
g) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 (üç) katına veya 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor
ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.
I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
III. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

ÖZEL ŞARTLAR

Advertisement. Scroll to continue reading.

1.2.1. Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Sistem Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi)
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum yada işletmelerin BT departmanlarında en az 3(üç) yıl sistem
uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı
sözleşme imzalanır. 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler
maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen ;Vmware, Hyper-v)
c) Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede hakim olmak.
d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autorithy DNS, aktif dizin,
DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen; Huawei, EMC, Hitachi,
HP)
f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup, Veeam, Data Domain)
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
h) Temel network bilgisine sahip olmak.
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
k) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.
l) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
m) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip olmak. (Tercihen; Enterprise
Vault)
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. VCP sertifikası
II. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 ve üzeri
III. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
IV. CCNA sertifikasına sahip olmak
V. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.
o) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim olmak, Servis Masası süreçleri tasarımı ve
organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
p) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak.
q) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
r) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Reklam

. Ağ Uzmanı
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Network Güvenliği konusunda en az 8 (sekiz) yıl ağ
uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 8 (sekiz) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına
kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını
Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim
sahip olmak.
c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
d) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
f) Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
g) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Cisco Certified Network Associate (CCNA)
II. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
III. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)
h) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında, en az 8(sekiz) yıl
yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip /
takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 8 (sekiz) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört)
katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe
Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen
tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde
belirtildiği şekilde belgelenecektir.
c) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.
d) Angular, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, JQuery konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
e) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak.
f) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim konusunda ve/veya NetBeans,
Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim
ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
g) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL,
REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
h) MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili deneyim sahibi olmak.
i) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.
j) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle – SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.
k) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
II. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
IV. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri
V. Sun Certified Java Programmer (SCJP)
o) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate
alınmayacaktır

Yazılım Geliştirme Uzmanı
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında, en az 5(beş) yıl
yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip /
takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç)
katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe
Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen
tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde
belirtildiği şekilde belgelenecektir.
c) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.
d) Angular, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, JQuery konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
e) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim konusunda ve/veya NetBeans,
Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim
ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
f) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL,
REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
g) MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili deneyim sahibi olmak.
h) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.
i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle – SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.
j) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
VI. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
VII. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
VIII. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
IX. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri
X. Sun Certified Java Programmer (SCJP)
m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate
alınmayacaktır

İSTENİLEN BELGELER 

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,
(Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir
telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge
içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme
komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu
bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın
söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde;
lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru
yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması
gerekmektedir.)
(e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge veya
kurumdan alınacak belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru
esnasında yüklenecektir.)

Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgele 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını
gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi,
çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma
süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin
geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu
hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan
kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin
erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı
belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru
değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit
etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel
kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit
edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan
pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu
hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içermeyen
belgeler geçersiz sayılacaktır.
İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.

Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz
edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

Yabancı Dil Belgesi 

Reklam

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren, doğrulama kodu
içeren belge.
(İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında
yüklenecektir.

Reklam

Mezuniyet Belgesi 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı,Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik
olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan
adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında
bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpg
formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

En Az 2 (İki)Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler 

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.
Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge
ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki)
programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları
fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini
açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi
programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte
Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript
ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.
Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz
edemeyenler mülakata alınmayacaktır

Sertifikalar 

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri
gösteren belgelerdir.
İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.
Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik
sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan
sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması
adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz
edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ
a) Başvurular 28/03/2022 tarihinde başlayıp 08/04/2022 tarihinde sona erecektir.
b) Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif
hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle yapacaktır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri
başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate
alınmayacaktır. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
c) Eksik belge içeren başvurulara sahip veya aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların
her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan
Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır.
Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih
yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı
Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar
aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar
arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle
belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar
sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre
puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da
geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması
sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava
kabul edilecektir.
Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi enerji.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı ve Bakanlığımız internet sitesi, https://enerji.gov.tr/ üzerinden
görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar ise sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içinde, 9.1. Adres Bilgileri
bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Söz
konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet
sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim
veya tebligat yapılmayacaktır.

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam
edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 11.488,07 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

Başvurular 28/03/2022 tarihinde başlayıp 08/04/2022 tarihinde sona erecektir.  Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif
hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle yapacaktır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri
başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

.ADRES BİLGİLERİ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520
Bahçelievler – Çankaya/ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-posta adresi: [email protected]
Tel: +90 312 546 50 50

Bakanlık Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*