Reklam

Bağcılar Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

İstanbul ili Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde boş kadrolara açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alınacaktır.

Reklam

Bağcılar Belediyesine Zabıta Memuru Alımı 50 Zabıta memuru Alınacaktır.

Bağcılar Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İçin Niteliği ve Şartları Nelerdir?  

Bağcılar Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

Zabıta Memuru Alımı 

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak, en
az (A) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak, en
az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon
Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun
olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans
programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre
Koruma ve Kontrol ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Reklam

Elektrik (Elektrik Teknikerliği), Makine (Makine Teknikerliği) Ön lisans
programlarından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Bağcılar Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İçin BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR? 

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavına (KPSS B grubu) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel
şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A veya en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/20702/bagcilar-belediyesi-zabita-memuru-alim-ilani-mart-2022.aspx  adresi üzerinden temin edilecektir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir.)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)
9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ NEDİR?  

http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/20702/bagcilar-belediyesi-zabita-memuru-alim-ilani-mart-2022.aspx

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 11/04/2022’den 15/04/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında)
Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy ve kilo ölçümü yapılacaktır

Reklam

Bağcılar Belediyesine Zabıta Memuru Alımı BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*