Reklam

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Yapacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitemiz Özel Bütçesinden
karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci
maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara 100 (yüz) adet sözleşmeli personel
alınacaktır.

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Eczacı (Erkek/Kadın),
 • Hemşire (Erkek/Kadın),
 • Psikolog (Erkek/Kadın),
 • Biyolog (Erkek/Kadın),
 • Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) (Erkek/Kadın),
 • Sosyal Çalışmacı (Erkek/Kadın),
 • Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) (Erkek/Kadın),
 • Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Teknikeri) (Erkek/Kadın),
 • Laborant (Erkek/Kadın),
 • Veteriner Hekim (Erkek/Kadın),
 • Büro Personeli (Erkek/Kadın),
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek/Kadın),
 • Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Erkek/Kadın),
 • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek/Kadın),
 • Destek Personeli (Kaloriferci) (Erkek),
 • Destek Personeli (Sürü Yönetimi) (Erkek),
 • Mühendis (İnşaat) (Erkek/Kadın),
 • Programcı (Bilgisayar) (Erkek/Kadın),
 • Teknisyen (Bilgisayar) (Erkek/Kadın),

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Eczacı (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans,
 • Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğünde
  (Hastane)
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

2-) Hemşire (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans,
 • Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik
  Bölümü Mezunu Olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane) ve Diş
  Hekimliği Fakültesinde
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

3-) Psikolog (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Fakültelerin Psikoloji Bölümü Mezunu
  Olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğünde
  (Hastane)
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

4-) Biyolog (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Fakültelerin Biyoloji Bölümü Mezunu
  Olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğünde
  (Hastane)
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

5-) Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Fakülte veya Yüksekokulların Perfüzyon
  Bölümü Mezunu Olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğünde
  (Hastane)
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

6-) Sosyal Çalışmacı (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya
  Sosyal Çalışmalar Lisans Programlarının
  Herhangi Birinden Mezun Olmak
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğünde
  (Hastane)
  görevlendirilecektir
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

7-) Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya
  Sosyal Çalışmalar Lisans Programlarının
  Herhangi Birinden Mezun Olmak
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğünde
  (Hastane)
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

😎 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Teknikeri) (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans
 • Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi
  veya Anestezi Teknikerliği Ön Lisans
  Programlarının Birinden Mezun Olmak
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane) ve Diş
  Hekimliği Fakültesinde
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

9-) Laborant (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans
 • Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi
  Laboratuvar Teknikleri veya Laboratuvar
  Teknolojisi Programlarının Herhangi
  Birinden Mezun Olmak
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane), Diş Hekimliği
  Fakültesi ve Veteriner
  Fakültesinde
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

10-) Veteriner Hekim (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak
 • Üniversitemiz Veteriner
  Fakültesi ve Gıda ve
  Hayvancılık Uygulama ve
  Araştırma Merkez
  Müdürlüğünde
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Veteriner
  Fakültesi Dekanlığı

11-) Büro Personeli (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • – Herhangi bir lisans programı mezunu olmak,
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme
  Sınavından (P3) en az 70 puan almış
  olmak.
 • – Üniversitemiz birimlerinin
  büro hizmetlerini yerine
  getirmek üzere Rektörlük
  tarafından merkez veya
  ilçelerde ihtiyaca binaen
  farklı birimlerde
  görevlendirileceklerdir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Personel Daire
  Başkanlığı

12-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • 1)Lisans mezunu olmak. -Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
  süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
  güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak. -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
  sayılan şartlara haiz olmak. -5188 sayılı yasanın uygulamasına
  ilişkin Özel Güvenlik Sağlık Şartları
  başlıklı yönetmeliğin güvenlik görevini
  yapmaya engel sağlık sorunu
  bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla
  belgelendirmek. (Atanmaya hak
  kazanma durumunda istenecektir.) – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
  Araştırmasından olumlu sonuç olmak.
  Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak
  yerleşim bölgesinde oturuyor olmamak. -Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz
  beş) yaşını bitirmemiş olmak. -Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. -Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat
  esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
  çalışmasına engel durumu olmamak. -2020 yılı Kamu Personeli Seçme
  Sınavından (P3) en az 50 puan almış
  olmak.
 • Bu pozisyonda vardiya
  sistemi uygulanmaktadır. -Üniversitemiz Genel
  Sekreterliğine bağlı
  Koruma ve Güvenlik Şube
  Müdürlüğü tarafından
  Üniversitemizin tüm
  birimlerinde (Merkez ve
  İlçe) ihtiyaca binaen
  görevlendirilecektir
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Koruma ve
  Güvenlik Şube Müdürlüğü
 • -Ön lisans mezun olmak. -Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
  süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
  güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak. -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
  sayılan şartlara haiz olmak. -5188 sayılı yasanın uygulamasına
  ilişkin Özel Güvenlik Sağlık Şartları
  başlıklı yönetmeliğin güvenlik görevini
  yapmaya engel sağlık sorunu
  bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla
  belgelendirmek. (Atanmaya hak
  kazanma durumunda istenecektir.) – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
  Araştırmasından olumlu sonuç olmak. -Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak
  yerleşim bölgesinde oturuyor olmamak. -Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz
  beş) yaşını bitirmemiş olmak. -Vücutta görünecek şekilde dövmesi
  bulunmamak. -Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat
  esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
  çalışmasına engel durumu olmamak. -2020 yılı Kamu Personeli Seçme
  Sınavından (P93) en az
  50 puan almış
  olmak
 • -Bu pozisyonda vardiya
  sistemi uygulanmaktadır. -Üniversitemiz Genel
  Sekreterliğine bağlı
  Koruma ve Güvenlik Şube
  Müdürlüğü tarafından
  Üniversitemizin tüm
  birimlerinde (Merkez ve
  İlçe) ihtiyaca binaen
  görevlendirilecektir
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Koruma ve
  Güvenlik Şube Müdürlüğü
 • – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının
  herhangi bir bölümünden mezun olmak.
  -Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
  süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
  güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak. -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
  sayılan şartlara haiz olmak. -5188 sayılı yasanın uygulamasına
  ilişkin Özel Güvenlik Sağlık Şartları
  başlıklı yönetmeliğin güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu
  bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla
  belgelendirmek. (Atanmaya hak
  kazanma durumunda istenecektir.) – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
  Araştırmasından olumlu sonuç olmak. -Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak
  yerleşim bölgesinde oturuyor olmamak. -Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz
  beş) yaşını bitirmemiş olmak. -Vücutta görünecek şekilde dövmesi
  bulunmamak. -Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat
  esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
  çalışmasına engel durumu olmamak. -2020 yılı Kamu Personeli Seçme
  Sınavından (P94) en az 50 puan almış
  olmak
 • Bu pozisyonda vardiya
  sistemi uygulanmaktadır. -Üniversitemiz Genel
  Sekreterliğine bağlı
  Koruma ve Güvenlik Şube
  Müdürlüğü tarafından
  Üniversitemizin tüm
  birimlerinde (Merkez ve
  İlçe) ihtiyaca binaen
  görevlendirilecektir
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Koruma ve
  Güvenlik Şube Müdürlüğü

13-) Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve Dengi
 • – Ortaöğretim (Lise ve dengi)
  kurumlarının Hasta ve Yaşlı Bakım
  Hizmetleri programından mezun olmak.
  – İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya
  engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğünde
  (Hastane)
  görevlendirilecektir.
 • Müracaat Atatürk
  Üniversitesi Sağlık
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezi Müdürlüğü
  (Hastane)

14-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve Dengi
 • – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının
  herhangi bir bölümünden mezun olmak.
  – Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya
  engel herhangi bir hastalığı bulunmamak

  Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak.
  – İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel
  durumu bulunmamak.
  – 2020 yılı KPSS sınavından (P94) en az
  50 (elli) puan almış olmak.
 • – Bu pozisyonda
  vardiya sistemi
  uygulanabilir.
  – Üniversitemiz Genel
  Sekreterliğine bağlı İdari
  ve Mali İşler Daire
  Başkanlığı tarafından
  farklı yerleşkelerde (Yerleşkemizin
  Bulunduğu İlçelerde ve
  Merkezde) iç ve dış
  mekan temizlik
  hizmetlerinde ihtiyaca
  binaen
  görevlendirilecektir.

  -İlgililerin görevleri;
  – Kapalı mekânlarda ve
  Çevre Düzenlemede her
  türlü temizlik iş
  lerini
  yapmak,
  – Görevlendirildikleri
  birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak
  yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve
  işlemleri yürütmek.
 • Müracaat
  Atatürk Üniversitesi
  Personel Daire Başkanlığı

15-) Destek Personeli (Kaloriferci) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve Dengi
 • – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının
  herhangi bir bölümünden mezun olmak.
  – Kalorifercilik sertifikasına sahip olmak.
 • – Üniversitemiz Genel
  Sekreterliğine Bağlı
  Yapı İşleri ve Teknik
  daire Başkanlığında
  görevlendirilecek.
  – Rektörlüğümüz
  tarafından merkez veya
  ilçelerde ihtiyaca binaen
  farklı birimlerde
  görevlendirileceklerdir.
 • Müracaat
  Atatürk Üniversitesi
  Personel Daire Başkanlığı

16-) Destek Personeli (Sürü Yönetimi) (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve Dengi
 • – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının
  herhangi bir programından mezun olmak.
  – Sürü Yöneticiliği Sertifikasına sahip
  olmak.
 • – Üniversitemiz Veteriner
  Fakültesi ve Gıda ve
  Hayvancılık Uygulama
  ve Araştırma
  Merkezinde
  görevlendirilecek.
  – Rektörlüğümüz
  tarafından merkez veya
  ilçelerde ihtiyaca binaen
  farklı birimlerde
  görevlendirileceklerdir.
 • Müracaat
  Atatürk Üniversitesi
  Personel Daire Başkanlığı

17-) Mühendis (İnşaat) (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • – Üniversitelerin – İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu
  olmak,
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme
  Sınavından (P3) en az 70 puan almış
  olmak.
 • – Üniversitemiz Yapı
  İşleri ve Teknik daire
  Başkanlığında
  görevlendirilecek.
  – Rektörlüğümüz
  tarafından merkez veya
  ilçelerde ihtiyaca binaen
  farklı birimlerde
  görevlendirileceklerdir
 • Müracaat
  Atatürk Üniversitesi
  Personel Daire Başkanlığı

18-) Programcı (Bilgisayar) (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • -Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği,
  Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve
  Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri
  Mühendisliği ve Yönetim Bilişim
  Ssitemleri bölümü lisans programlarından
  ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından mezun
  olmak.
  2020 yılı Kamu Personeli Seçme
  Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak -Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin
  ders aldığını belgelemek veya bu alanda
  Milli Eğitim bakanlığı onaylı sertifika
  sahibi olmak. – İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil
  Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D)
  Düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak
  yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte , yüksekokul ve
  bilgisayar programcılığı alanında mezun
  olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde
  öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce
  olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde
  master veya doktora yapanlar, İngiliz
  dilinde “ Test Of English as a Foreign
  Language” (TOEFL) sınavından en az 173
  (veya geçerlilik süresi dolmamış eski
  dengi) veya “International English
  Language Testing System” (İELTS)
  sınavından en az 6 puan alanların İngilizce
  dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
  -Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl
  süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde
  yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil
  bilgi düzeyi (D) düseyi olarak kabul edilir.
  Belgelendirilmek koşulu ile;
  a)Nesne yönelimli programlama ve yazılım
  mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi
  sahibi olmak,
  b)Yazılım, yazılım tasarımı ve
  geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi
  konusunda veya ağ yazılımlarının
  kurulumu ve yönetimi konusunda en az 4
  yıllık mesleki tecrübeye sahip olunması,
  c)C# programlama dili, ASP.NET MVC
  veya ASP.NET Core MVC, Web API,
  Entity Framework gibi Microsoft
  teknolojileri veya PHP programlama dili ve
  Laravel Framework ile uygulama
  geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl
  uygulama geliştirmiş olmak ve en az 2
  büyük ölçekli projede çalışmış olmak
  d)Ağ yazılımları ve Script Language (Shell,
  Perl, Pyton) konusunda bilgi sahibi olmak,
  Switch, Router vb. ağ cihazına tercihen
  Python yazılım dili ile Script yazarak
  konfigürasyonlarını yapabilmek,
  e)Javascript frameworkleri (Angular,
  React, VueJS vb), HTML, CSS gibi FrontEnd web teknolojileri konusunda tecrübeli
  olmak,
  f)Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede
  bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
  g)İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve
  optimizasyonu hakkında bilgi sahibi
  olmak, geniş ölçekli MSSQL, Oracle,
  PostgreSQL veri tabanlarından en az biri
  ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
  h)Web servisleri, SOAP, REST ve WCF
  konularında tecrübe sahibi olmak,
  i)TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon
  kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş
  olmak.
 • – Üniversitemi
  z
  Bilgisayar Bilimleri
  Araştırma ve Uygulama
  Merkez Müdürlüğünde
  ve Bilgi İşlem Daire
  Başkanlığı
  görevlendirilecek.
  – Rektörlüğümüz
  tarafından merkez veya
  ilçelerde ihtiyaca binaen
  farklı birimlerde
  görevlendirileceklerdir
 • Müracaat
  Atatürk Üniversitesi
  Bilgisayar Bilimleri
  Araştırma ve Uygulama
  Merkez Müdürlüğü

19-) Teknisyen (Bilgisayar) (Erkek/Kadın), Hakkında Nitelikler

 • Lise ve Dengi
 • – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının
  Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayar
  Teknik Servisi Dalı mezunu olmak,
  – Bilgisayar İşletmenliği, Temel Bilgi
  Teknolojileri, Bilgisayar Programlama
  Teknikleri, Bilgisayar Teknik Servis ve
  Arıza Giderme, Yapay Zeka, StemRobotik kodlama ve C# ile Web
  Programlama belgelerine sahip olmak.
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme
  Sınavından (P94) en az 50 puan almış
  olmak.
 • – Üniversitemiz Bilgi
  İşlem Daire Başkanlığı
  ve Bilgisayar Bilimleri
  Araştırma ve Uygulama
  Merkezinde
  görevlendirilecek.
  – Rektörlüğümüz
  tarafından merkez veya
  ilçelerde ihtiyaca binaen
  farklı birimlerde
  görevlendirileceklerdir
 • Müracaat
  Atatürk Üniversitesi
  Bilgisayar Bilimleri
  Araştırma ve Uygulama
  Merkez Müdürlüğü

* Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır.
Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
1.4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi
– Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Adli Sicil Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
– Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Başvuru yapacak adayların, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde
doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) İlanda
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, belirtilen müracaat birimlerimize şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya
da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks ve e-mail ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2020 Kamu
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması dikkate alınarak, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, NOT: Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacak olup; başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacağından, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır.
(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında
ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana (pozisyona) başvurabilecektir. Birden fazla ilana (pozisyona) başvurusu
tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

Reklam

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan
adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan
edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan
dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu
kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Reklam

Atatürk Üniversitesi 100 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*