Reklam

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı

Aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı, sözleşmeli personel alınacaktır. 

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı, Büro Personeli Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, Destek
Personeli Seracı Alımı, Destek Personeli Bahçıvan Alımı Destek Personeli Temizlik Görevlisi Alımı,
Yapılacaktır

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar
ile özel şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık
probleminin olmaması.
8- Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu
olumlu olmak.
10- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1. Başvuru Formu https://www.artvin.edu.tr/  veya https://www.artvin.edu.tr/tr/duyuru/4b-sozlesmeli-personel-alim-ilani-1 adresinden temin edilecektir)
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3. Nüfus Cüzdan Sureti (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
4. İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi(E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
6. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
7. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
8. Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir)
9. Fotoğraf (1 Adet)
10. Durum bildirir tek hekim raporu (Tüm adaylardan atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.)
(Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların durum bildirir tek hekim raporunda
boy-kilo durumunun da belirtilmesi gerekmektedir.)
11. Sertifika istenen pozisyonlar için belgelerin aslı veya onaylı sureti
12. Koruma ve Güvenlik pozisyonu için Özel Güvenlik Kimlik Kartı

Reklam

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Adaylar başvurularını https://www.artvin.edu.tr/   

Advertisement. Scroll to continue reading.

veya https://www.artvin.edu.tr/tr/duyuru/4b-sozlesmeli-personel-alim-ilani-1 web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen
belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı, Alacakları brüt Ücret Nedir?

1) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
2) Personele Ödenecek Ücret
Sözleşmeli Pozisyon Sözleşme Ücreti (Brüt)*
Büro Personeli 5.289,57
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5.923,24
Destek Personeli 4.960,66
* Yukarıda belirtilen sözleşme ücretleri 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre
belirlenen sözleşme ücretleri olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dâhil edildikten ve yasal kesintiler
yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU TAKVİMİ 

İlan Tarihi 28/03/2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 28/03/2022
Son Başvuru Tarihi 11/04/2022
Sonuç İlan Tarihi 26/04/2022
Başvuru Şekli ve Yeri
Personel Daire Başkanlığına Şahsen Başvuru Yapılacaktır.
(Posta, faks veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Adres: Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN
Tel: 0466 215 10 00 (1081-1082-1088-1089) – 0466 215 10 74 E-posta: [email protected]  

Reklam

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*