Reklam

Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı

Kültür Turizm Bakanlığına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı, Kültür Turizm Bakanlığı Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonlarına 69 sözleşmeli personel alımı, Duyuruldu.

Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve
ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya
engel hali bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR
A- (ARK)   

Müze Araştırmacısı Alımı, Arkeolog pozisyonunda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır.

Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı

Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı, Arkeolog pozisyonunda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır.
Arkeolog pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik
Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden/programlarından herhangi birinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekmektedir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (1), Amasya (1), Antalya (1), Artvin (2), Aydın
(1), Balıkesir (1), Bursa (1), Edirne (3), Erzincan (1), Erzurum (2), Gaziantep (1), Hatay (1), Iğdır (2),
Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (2), Mardin (3), Mersin
(1), Muğla (2), Muş (2), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Yalova (1), Yozgat (1) 

B– MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-1) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 24 sözleşmeli personel alınacaktır. 

Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı
Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı, Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi bölümünden/programından
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekmektedir,
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (24): Aksaray (1), Artvin (1), Batman (1), Bitlis (1),
Edirne (1), Iğdır (1), Isparta (2), Konya (1), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), Manisa (1), Mardin (3),
Muş (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Tunceli (1), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1) 

C- MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-2) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hititoloji bölümünden/programından ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekmektedir,
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): Ankara (1), Gaziantep (1), İstanbul (1) 

D- MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-3) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih bölümünden/programından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekmektedir,
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Edirne (1), İstanbul (1) 

3. Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1. Arkeolog Müze Araştırmacısı Alımı, Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir,

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır,
4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup,
tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim,
pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*