Antalya Sözleşmeli Personel Alımı Duyurdu

Alanya Alaaddin Keykubet Üniversitesi Rektörlüğü, Kendi Bünyesine Sözleşmeli Personeller Katacağını Açıkladı !

Antalya Sözleşmeli Personel Alımı Duyurdu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerimizde
(giderleri özel bütçeden karşılanacak) istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da bulunan Ek 2. maddenin (B)
fıkrası gereğince, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alımları yapılacaktır:

Antalya Sözleşmeli Personel Alımı Meslek Dalları Nelerdir ?

Antalya Sözleşmeli Personel Alımı

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Kamu haklarından mahrum olmamak (bulunmamak)
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, rüşvet, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma,
sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– Askerlik durumu itibari ile;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmi veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
– 657 sayılı Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir akıl sağlığı hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi esasınca (gereğince), sözleşmeli olarak istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi sebebi ile kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi
dahilinde (içerisinde) Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler
– İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır
– Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli
olmamak (Tüm unvanlar için geçerli)
– Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen özellikleri ve çalışma sürelerini; Çalışmış oldukları kurumun
antetli kağıdında ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış vaziyette yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü
ile belgelendirilmesi gerekmektedir
– Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurma hakkına sahip olup, birden fazla kadroya başvuru
yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir
– Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranmaktadır
– Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir
– Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için ise 2020 KPSS (B)
Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişiler başvuruda bulunamazlar
– “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uygulanır

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Net ve Okunur Şekilde Olmalıdır)
– 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır)
– Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır)
– Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Aslı veya Fotokopisi, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
– Başvuru Formu, (Fotoğraflı ve İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemizin Web
Sayfasından Temin Edilecektir)
– Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
– Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
– Başvurulacak Unvandaki Aranan Nitelikler Bölümündeki Belgeler
– Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (E-Devlet Üzerinden Alınmış olan
Belge Geçerli Sayılarak Kabul Edilecektir)
– Deneyim İstenen Pozisyonlar İçin Mezuniyetinden Sonra Çalıştığına Dair Belge. (Çalışılan Kurumun Antetli Kağıdında
Kaşeli, Islak İmzalı ve Çalıştığı Unvan Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile
Çalışma Belgesindeki Meslek Kodları Aynı Olmalıdır)
– KVK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı
Web Sayfası Üzerinden Temin Edilecektir)
– KVK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı
Web Sayfası Üzerinden Temin Edilecektir)

Antalya Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Yeri Neresidir ?

Alanya Alaaddin Keykubet Üniversitesi  Personel Alımı Başvuruyu Burdan Yapabilirsiniz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA

Başvuru Tarihi / Başvuru Şekli

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemizin Personel
Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen
belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların başvuruları
kabul edilmeyecektir). Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN !

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*