Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Surekli İşci Alımı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 40 (Kırk) adet sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, kuruma bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere;
Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile Güvenlik Görevlileri (20 Adet) ve Temizlik Görevlileri (20 Adet)
pozisyonlarına toplam 40 adet “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

alım şartları

GENEL ŞARTLAR:

– 18 yaşını tamamlamış olmak.
– TC vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların, Türkiye’de Sanat ve Mesleklerini Serbestçe Yapabilmelerine,
Özel Kuruluş, Kamu veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile).
– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, irtikap, zimmet, hırsızlık, rüşvet,
sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas,
edimin ifasına fesat karıştırma, suç kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

AÇIKLAMALAR:

– Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
– Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak.
– Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.aybu.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
– Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.
Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
– Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YER VE TARİHİ:

– Başvurular İş-Kur (Türkiye İş Kurumu) internet sitesi üzerinden 18.10.2021 tarihinden itibaren 5 (Beş) gün süre
ile online olarak yapılacaktır.
– Her aday, ilan edilen kadrolardan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
– Online başvurular dışında üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ve e-posta yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
– Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarı ile
Ankara şehrinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
– Başvuruların tamamı İŞKUR’a (Türkiye İş Kurumu) yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri
İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından üniversitemize gönderilecektir.

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.