Reklam

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Yapılacaktır.

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, İçin Şartlar ve Nitelikler Nelerdir ?

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam
zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 4 (Dört) personel alınacaktır.

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2021-2022 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz
etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları
sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun
10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)
Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak
adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web
sayfasından 14/11/2022-28/11/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru
yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Reklam

III. SINAV TARİHİ VE YERİ

  • Sözlü sınav 22/12/2022 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl
    Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.

IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
d) Ağ Yöneticisi kadrosuna başvuracak adayların Maliye Bakanlığı’nın vizesi doğrultusunda
Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması
gerekmektedir.
e) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır.)
f) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
g) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve
araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma
ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye
(dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Reklam

1- AĞ YÖNETİCİSİ:

Advertisement. Scroll to continue reading.

(1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektirAylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)
a) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı
bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az
4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga
yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar
sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak
ve belgelemek,
c) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP Security,
CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az birine sahip olmak,
d) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, E-mail Gateway vb.) hakkında
bilgi sahibi olmak,
e) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ
(VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL)
hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir)
uygulamada aktif rol almak,
m) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
n) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

2- GÜVENLİK UZMANI:

(1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için
2 katı ücret ödenecektir.)
a) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve ISO 27001 (Bilgi
Güvenliği Yönetimi Sistemi) konularında görevlendirilmek üzere,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı
bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin)
veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimi
aldığını belgelemek,
d) Bilgi güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management)
konularında bilgi sahibi olmak,
e) Bilişim sistemlerine ait güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
g) UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
h) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
j) Tercihen CISSP Eğitimini almış olmak veya sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir)
uygulamada aktif rol almak.

3- AĞ UZMANI:

(1 Kişi- Tam zamanlı- Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir- Aylık
brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı
bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az
3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga
yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar
sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
c) Cisco Certified Network Administrator (CCNA) sertifikasına sahip olmak,
d) Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP
Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az birine sahip olmak,
e) Güvenlik sistemleri (Firewall, IDS/IPS vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ
(VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, DHCP ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
h) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir)
uygulamada aktif rol almak,
k) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak

4- SİSTEM UZMANI:

(1 Kişi- Tam zamanlı- Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir- Aylık
brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a. En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da
işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu,
sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 3
(üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b. Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme,
yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
c. Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme,
başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d. Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, Ethernet,
hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
e. Sunucu sanallaştırma (VMware) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f. Depolama, yedekleme ve replikasyon ve NAS sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g. Yük dengeleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h. Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, apache, jetty) performans ve izleme konularında bilgi
sahibi olmak,
i. DNS, DHCP, WSUS, File Server, Samba, servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j. Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
k. Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,
m. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir)
uygulamada aktif rol almak.

V. SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, -Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ:
-Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.
SINAV KONULARI:
-Özel şartlar bölümündeki konular.

VII. DEĞERLENDİRME

-Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların
gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması
halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

-Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan
edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek
ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Reklam

IX. ÜCRET

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (16.277,45 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DİĞER HUSUSLAR

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, -Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik
Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında
bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

XI. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi
Tel: 0 (312) 212 60 40 Dâhili: 2013 -2059 veya 2335

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*