Reklam

Ankara Üniversitesi 36 Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 36 eski hükümlü sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Ankara Üniversitesi 36 Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı  Ankara Üniversitesine Faklı Meslek Dalında Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Yapılacağı Açıklandı. Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz…..

Başvurular 29/12/2022–02/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

 

Ankara Üniversitesi 36 Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Ankara Üniversitesi 36 Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden

 

SÜREKLİ İŞÇİ (ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY) ALIM İLANI

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 36 eski hükümlü sürekli işçi alımı yapılacaktır.

I-  BAŞVURU ŞARTLARI

 

A-Genel Şartlar:

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • İlan son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak),
 • Son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
 • İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birincifıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
 • Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
 • Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
 • Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) olarak atanan personel Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekân temizliğinde, çim biçme, ağaç ve bitki budama, sulama, çöp- moloz toplama, çiçek ve peyzaj bakımı, çevre temizlik hizmetlerinde, yemekhanede bulaşık, erzak taşıma ve servis hizmetlerinde ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilecektir,
 • İlan edilen işçi kadrolarına en az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu başvuruları kabul edilecek olup, önlisans ve lisans mezunlarının başvuruları kabul
 • Açıklamalar:

   

  • Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi)
   • En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu olmak,

   

  2)      Bahçıvan

  • En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu olmak,
  • Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde çiftlik işlerinde görevlendirilecektir.

   

  3)  İmalat İşçisi (Çiftlik İşçisi (Genel))

  • En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu olmak,
  • Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde çiftlik işlerinde görevlendirilecektir,
  • İmalat İşçisi unvanında görev yapılacaktır.

   

  4)Tarım İşçisi (Tarım İşçisi Karma Çiftçilik-Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği)

  • En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu olmak,
  • Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde çiftlik işlerinde görevlendirilecektir.

   

  5)      Arazi İşçisi (Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)

  • En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu olmak,
  • Üniversitemiz Veteriner Fakültesinin Kahramankazan ilçesinde yer alan Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde görevlendirilecektir,
  • Arazi İşçisi unvanında görev yapılacaktır.

   

  I- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

   

  İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 29/12/2022–02/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

  II- BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

   

  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden yayınlanacak olup, koşulları sağlayamayan veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adaylar kura çekimine katılamayacaklardır.

   

  IV  –KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

   

  1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylardan ilan şartlarını taşıyanlar için 08/02/2023 tarihinde saat 00’ da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Şevket Aziz Kansu Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır,
  2. Kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday
  3. Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve sonuçları (http://personeldb.ankara.edu.tr)

  adresinde duyurulacaktır,

  1. Kura tarihi saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde duyurulacaktır,
  2. Kura  sonucu      sözlü      sınava      katılmaya      hak      kazanan      adayların      listesi

  (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.

   

   

  V   -SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE İŞLEMLERİ

   

  • Kura sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır,
  • Sözlü sınavın gün, saat ve yeri (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir,
  • Üniversitemiz sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir,
  • Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir,
  • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı

   

  VI -DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

   

  Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

   

  VII -BELGE TESLİMİ

   

  Adayların atamaya ilişkin istenen belgeleri (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde duyurulacaktır.

  VIII  –ATAMA İŞLEMLERİ

   

  • Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal

  edilecektir,

  • Başvurduğu kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır,
  • Sözlü sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Personel Daire Başkanlığına başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır,
  • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,
  • Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır,
  • Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca ilgililerin posta adresine tebligat yapılmayacaktır.

  İlgililere duyurulur. 

 • İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

  İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

  Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak   Ankara Üniversitesi Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 29/12/2022–02/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir  

Ankara Üniversitesi 36 Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı

Reklam
Reklam
Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*