Reklam

İtfaiye Eri Alımı Büyükşehir Belediyesine

ilk defa Atanmak Üzere Kadın/Erkek 150 memur (itfaiye eri) Alınacaktır. İlan Detayları Haberimizde.

Reklam

İtfaiye Eri Alımı Büyükşehir Belediyesine Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla kadın/erkek itfaiye eri alınacaktır.

İtfaiye Eri Alımı Büyükşehir Belediyesine Kadın Erkek  Alımı Yapılacaktır

İtfaiye Eri Alımı Büyükşehir Belediyesine

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

Advertisement. Scroll to continue reading.

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Reklam

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden,
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan
fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı
Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kadın Erkek itfaiye Eri Başvuru Kılavuzuna Tıklayınız.

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları
başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Reklam

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Reklam

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
01/11/2021 tarihinden 12/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte,
sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan
Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

 İtfaiye Eri Alımı Büyükşehir Belediyesine  Sınav Yeri Neredir ?

Sözlü ve uygulamalı sınav 22/11/2021-01/12/2021 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9, 06070 İskitler-Altındağ/ANKARA
adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Kadın Erkek itfaiye eri başvuru kılavuzuna tıklayınız. 

İLAN YAYINLANAN YER: (TIKLAYINIZ)
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Sedat says:

    Son 2. günde gördüm ilani , girebilirmiyim? Yarın başvuru yapacağım

  2. Eda says:

    Bayan olaraktan başvuru yapmak istiyorum inşallah girebilirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*