Reklam

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 47 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 47 ,sözleşmeli personel alımı,

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için Meslek Dalları Nelerdir? 

 Mühendis Alımı, Büro Personeli Alımı, Aşçı Alımı, Bakım Onarım Personel Alımı, Temizlik personel alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, Yapılacaktır

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
6. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93
puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
7. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliğini ilgili makamlarca
onaylatmış olmak.
8. KPSS’ de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede
tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Müracaat tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11. İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma
hakkına sahiptir.
12. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama
yapılacaktır.
14. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
15. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
16. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı
tarihten önce sahip olmak.
17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
18. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
19. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
20. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

1.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları
taşımak.
2.Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya
herhangi bir engeli olmamak.
3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
4. Erkek adaylar için en az 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre
(+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.
5. Bayan adaylar için en az 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre
(+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.
6. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
7. Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

Reklam

 

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak,
2. Temizlik için alınan destek personeli; kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar,
laboratuvarlar, lavabo ve tuvaletler, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını
süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı,
budama, sulama, eşya taşıma vb. işleri ile birlikte yöneticileri tarafından verilecek diğer iş ve
işlemleri yapacaklardır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı BAŞVURU ŞEKLİ 

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, Başvuru yapmak isteyen adayların https://pdb.amasya.edu.tr/ adresimizde bulunan veya https://www.amasya.edu.tr/
Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen
belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine
(saat: 17.00) kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır.
Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin
(https://www.amasya.edu.tr/) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İSTENİLEN BELGELER  NELERDİR?

1. Başvuru Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden https://www.amasya.edu.tr/  alınacaktır
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet
üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir)
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge
kabul edilecektir.)
7. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
8. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Atanmaya hak kazananlardan
istenecektir.)
9. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle
birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak
imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare
kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe
istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
11. İlan kodu DP.6 olan Destek Personeli için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk
Eğitimi Merkezlerinden alınan hijyen belgesi.

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU TAKVİMİ 

Resmî Gazete İlan Tarihi 28 MART 2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 28 MART 2022
Başvuru Bitiş Tarihi 11 NİSAN 2022
Sonuç İlan Tarihi 29 NİSAN 2022
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No: 4 / 3 05100
Rektörlük Binası Merkez / AMASYA

 

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*