Reklam

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesine 42 Öğretim Üyesi (Görevlisi) İlanı Duyurdu!

Reklam

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı 42 Öğretim Elemanı Alımı Duyuruldu
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesine Profesör, Doçent, Dr. ÖĞR üyesi Alacağını Duyurdu!
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 42 Öğretim Elemanı Alacağını Açıkladı!

-Genel Şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
3- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o
alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate
alınacaktır.
4- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES
puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.
5- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul
edilir.
6- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine
Üniversitemiz Senatosu karar verir

-Özel Şartlar:

1- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak
adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi
olmak şartı aranır.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini
birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

-Muafiyet:

Advertisement. Scroll to continue reading.

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim
elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki
öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Reklam

-Gerekli Belgeler:

1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.)
2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda; YÖK Formatında AVES özgeçmiş çıktısı)
3- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
5- ALES sonuç belgesi
6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi
7- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini
gösteren belge) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir)
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
9- İlanda doktora mezunu olma şartı bulunan birim için Doktora Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi
11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (Çalışılan kurumdan alınacak ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge)
12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge)

-Açıklamalar:

1- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul
edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin
Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak
talep edemeyeceklerdir.
3- E-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter
Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
4- Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya
noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
5- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
6- İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr   E -devlet üzerinden  https://www.turkiye.gov.tr/akdeniz-universitesi

veya http://personel.akdeniz.edu.tr/ 15-ekim-2021-tarihli-ve-31629-sayili-resmi-gazetede-yayimlanan-ogretim-elemani-alim-ilani-hakkinda/ adresinden ulaşılabilir.

İlan Takvimi:

Reklam

Başvuru Başlangıç Tarihi 15.10.2021 Giriş Sınavı Tarihi 08.11.2021
Son Başvuru Tarihi 01.11.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 10.11.2021
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 04.11.2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://personel.akdeniz.edu.tr/
Başvuru Adresi Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Alınacak Personel Hakkında Bilgi Tablosu

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

akdeniz üniversite

Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*