Reklam

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı

Ankara AHBV Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Yapılacaktır.

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi” ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci
maddesi uyarınca 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı,

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan (2021-2022) Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile ingilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim
personeli pozisyonunun 10 (on) katı kadar aday belirlenerek giriş sınavına alınacaktır. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı,

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı,

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

a) AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
(Hazine ve Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru
yapabileceklerdir.)
ç) AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3
yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
e) AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer
kuralları kabul etmek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2) ÖZEL ŞARTLAR

Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar
1. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Genel Şartlar başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.
2. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az 6 (altı)
yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
3. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS),
Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server
konularında kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
5. Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma,
izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
6. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Shell scripting ve Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM)
hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin
yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
10. Bulut sistemlere sunucu kurulumu, yük paylaştırılması ve işletimi deneyimine sahip olmak,
11. VMware Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. VeeamBackup yedekleme, yedeklerden dönüş ve Felaket Kurtarma Merkezi planlaması ve
işletimi konusunda bilgi sahibi olmak,
13. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin
yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem
çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. Linux Sunucu kurulum ve konfigurasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
17. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme
konularında tecrübe sahip olmak,
18. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitör
konusunda tecrübe sahibi olmak,
19. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Tercihen;
1. Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
2. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
3. Microsoft SQL Hakkında bilgi sahibi olmak
4. ISO 27001 standartı kurulum ve işletimi çalışmalarında yer almış olmak

Reklam

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3
katı kadar
1. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Genel Şartlar başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.
2. Yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
3. Proje yönetimi ve ekip yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,
4. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Birden fazla projenin geliştirilmesi, test edilmesi ve devreye alınması çalışmalarında bir ekip
yönetmiş olmak,
5. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak,
6. .NET Core veya PHP üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli
olduğunu belgelemek,
7. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile veya PHP ile uygulama
geliştirmiş olmak,
8. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows
Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hâkim ve deneyimli
olmak,
11. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
12. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
13. Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
14. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,
15. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
16. Veri tabanı prosedürleri konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction vb. konulara
hâkim) olmak,
17. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,
18. Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon
becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,
19. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
Tercihen;
1. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev
almış olmak.
2. Açık kaynaklı veritabanları kullanımı deneyimine sahip olmak.

Ağ Yönetim Uzmanı: 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar
1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun
olmak.
2. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Ağ ve Sistem Yönetimi alanında minimum 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
3. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların
kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Load Balancer, Web Application Firewall, Web Gateway, Email Gateway) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
8. Network Access Control(NAC) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden yönetimi hakkında
bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
10. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
11. 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi
sahibi olmak,
12. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
13. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS),
Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server
konularında kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
15. Shell scripting ve Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM)
hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin
yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
18. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
19. e-Posta ağ geçidi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
20. DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
21. Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
22. Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
23. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
24. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.
Tercihen;
1. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ ve Güvenlik Uzmanı
olarak çalışmış olmak,
2. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller)
yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak

Yazılım Geliştirme Uzmanı: 3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar
1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun
olmak.
2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık
mesleki tecrübeye sahip olmak ve belgelemek,
3. En az 1 yazılım projesinin tamamlamış, uygulamaya almış ve son kullanıcılara teknik destek
sağlamış olmak,
4. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak,
5. .NET Core veya PHP üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli
olduğunu belgelemek,
6. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile veya PHP ile uygulama
geliştirmiş olmak,
7. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows
Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,
9. Veri tabanı oluşturma ve yönetme ile veri tabanı prosedürleri konusunda deneyimli olmak,
10. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
11. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows
Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme
konularına hâkim olmak,
13. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hâkim ve deneyimli
olmak,
15. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
1. Mobil uygulama geliştirme (Android veya IOS) konusunda tecrube sahibi olmak,
2. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA
Başvuru Tarihleri: 17.11.2022 – 01.12.2022 (mesai bitimi)
Adayların başvurularını yukarıda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen
belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri
uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Varsa KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
(yetmiş) olarak dikkate alınır.)
2- Diploma Örneği
3- Varsa ingilizce dilinde YDS puanını gösterir belge veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil
sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge.
4- Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.
(https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
5- En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. (öğrenilen programlama dillerinin
belirtildiği onaylı transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan ders içeriğini belirten onaylı
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir).
6- Genel şartlar başlığının (ç) maddesi ile özel şartlarda istenen tecrübeyi gösterir belge.
(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) adresinden alınan barkodlu belgenin yanı
sıra kamu personeli için onaylı hizmet belgesi, özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı
anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge.)
7- Başvurulan pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.
8- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden
fazla pozisyona başvuru kabul edilmeyecektir.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM
tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı
dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge
ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip
adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava
çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday olması durumunda, bu adayların
tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru sonuçlarına göre sınava girmeye hak kazanan adaylara ait listeler sınav tarihinden en
az bir hafta önce Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında
(https://hacibayram.edu.tr/personel) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Açılan pozisyonlar ile sözlü sınava çağrılacak olan aday sayıları aşağıda verilmiştir.

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacak
olup sınav soruları başvurulan pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Sözlü sınav 19.12.2022 – 20.12.2022 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacaktır.

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA

Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri
puan alması şarttır.
Sözlü sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sıralanır
ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve yedek (asil sayısı
kadar) olarak yapılır.
Başarılı olan adaylara ait listeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web
sayfasında (https://hacibayram.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara
ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacaktır. Adaylar adreslerine yapılan
tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede
belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu
sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir
mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.
Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu
adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

7) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad
altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti
tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret
tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum,
yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı,

8) DİĞER HUSUSLAR

AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat
etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin
dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini
bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe
başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. AHBV Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı,

Reklam
Reklam

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)
Telefon: 0 312 546 01 00
E-Posta: [email protected]
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0 (312) 546 03 09 – 17 – 06

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*